XX. kongres ČOS, 4. česko-slovenský ortodontický kongres 
 

Registrace

Registraci účastníků vyřizuje sekretariát konference:

GUARANT International spol. s r.o. / XIX. Kongres ČOS
Na Pankráci 17, 14021 Praha 4
Tel.: (+420) 284 001 444
Fax: (+420) 284 001 448
E-mail: COS2019@guarant.cz  
Web: www.kongrescos.cz  

on-line registrační formulář je dostupný zde  

Registrační poplatky

!!! Tento kongres probíhá na Slovensku. Společnost GUARANT International je v této zemi registrována k DPH. Z tohoto důvodu musí respektovat povinnost vystavovat veškeré daňové doklady v místní měně. Proto je možnost registrace pouze v EUR !!!

# Kategorie Platba do 28.6.2019 Platba od 29.6.2019
1. Členové ČOS, SOS - praktičtí ortodontisté 510 EUR 551 EUR
2. Nečlenové ČOS, SOS 612 EUR 653 EUR
3. Zaměstnanci *) 204 EUR 245 EUR
4.1. Postgraduanti (členové ČOS, SOS) **) 184 EUR 224 EUR
4.2. Postgraduanti (nečlenové ČOS, SOS) **) 224 EUR 265 EUR
5. Doprovod 122 EUR 163 EUR
6. Ortodontické asistentky 184 EUR 204 EUR
7. Zubní technici 184 EUR 204 EUR
8. Zubní lékaři - neortodontisté – 1 den 163 EUR 184 EUR
9. Aktivní účastníci - přednáška - 1. autor 0 EUR 0 EUR
10. Čestní členové ČOS, SOS 0 EUR 0 EUR
11. Student zubního lékařství ***) 143 EUR 184 EUR
*) Členové České ortodontické společnosti a Slovenské ortodontické společnosti - ortodontičtí specialisté zaměstnaní plným úvazkem (min. 0,8) na klinice, kde na ortodontickém oddělní jsou nejméně tři rezidentská školicí místa pro výchovu ortodontických specialistů (doloží čestným prohlášením).
**) Lékaři ve specializační přípravě v ortodoncii nebo maxilofaciální chirurgii, kteří jsou plnou náplní práce na stomatologické klinice (doloží potvrzení vedoucího lékaře oddělení kliniky).
***) Studenti zubního lékařství (doloží potvrzením z fakulty). Poplatek je za tři kongresové dny.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Uvedené ceny jsou konečné. DPH bude uplatněná dle platné legislativy.

Upozornění: Platbu za registrační poplatek je třeba uhradit ve stanoveném termínu pro včasnou a pozdní registraci. V případě, že platba nebude obdržena ve stanoveném termínu, bude Váš registrační poplatek automaticky navýšen.

Registrační poplatek zahrnuje:

Registrační poplatek pro kategorie 1, 2, 3 a 4 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program 19.-21.9.2019, výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky, obědy.
 • Uvítací večer dne 19.9.2019.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.
 • Vstup na Prezidentský večer dne 20.9.2019.

Registrační poplatek pro kategorii 5 zahrnuje:

 • Uvítací večer dne 19.9.2019.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.
 • Vstup na Prezidentský večer dne 20.9.2019.
 • Pěší prohlídka Bratislavy 20.9.2019

Registrační poplatek pro kategorii 6 a 7 zahrnuje:

 • Vstup na přednášky sekce pro ortodontické asistentky a zubní techniky, výstavu a posterovou sekci dne 19.-20.9.2019.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky dne 19.-20.9.2019.
 • Obědy dne 19.-20.9.2019.
 • Uvítací večer dne 19.9.2019.
 • Společenský večer pro ortodontické asistentky a zubní techniky dne 19.9.2019.

Registrace pro kategorie 8 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program v daný den, výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky a oběd.

Registrace pro kategorie 9 a 10 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program 19.-21.9.2019, výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky, obědy.
 • Uvítací večer dne 19.9.2019.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.
 • Vstup na Prezidentský večer dne 20.9.2019.

Registrace pro kategorii 11 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program 19.-21.9.2019, výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky, obědy.
 • Uvítací večer dne 19.9.2019.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.

V případě zájmu o registraci je nutné vyplnit Formulář pro osobní údaje a následně pokračovat ve výběru příslušného registračního poplatku. V průběhu registrace Vám bude na emailovou adresu zasláno automaticky vygenerované heslo. Heslo je totožné pro všechny dostupné online formuláře (registrace a ubytování), ale také pro on-line platební systém (viz. Platební podmínky).

Po vyplnění registračního formuláře Vám bude do tří pracovních dnů zasláno emailem potvrzení spolu s informacemi pro provedení platby.

V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte kongresový sekretariát emailem na COS2019@guarant.cz  .

Platební podmínky

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem kongresu, a to bankovním převodem nebo platební kartou.

1. platba bankovním převodem

Bankovní údaje s jedinečným desetimístným variabilním symbolem Vám budou zaslány do 3 pracovních dnů od vyplnění registračního formuláře. Platby bez tohoto symbolu nemohou být identifikovány a registrace nebude potvrzena.

Platba bankovním převodem je možná pouze do 10.9.2019. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou (prostřednictvím on-line platebního systému  

2. Platba platební kartou

Možnost platit platebními kartami: Mastercard/Eurocard, VISA a Diners Club.

Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém  

Daňový doklad Vám bude zaslán e-mailem do 14 dnů od přijetí platby.

Zrušení rezervace

Sekretariát kongresu musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem (COS2019@guarant.cz  ) nebo faxem (+420 284 001 448). Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Datum Storno poplatek
Do 30.6.2019 administrativní poplatek 300 Kč
Od 1.7. - 14.8.2019 50% registračního poplatku
Od 15.8.2019 100% registračního poplatku

V případě změny registrace/ubytování/vratky vzniklé pochybením účastníka si GUARANT International vyhrazuje právo účtovat 300 Kč manipulační poplatek.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři