XX. kongres ČOS, 4. česko-slovenský ortodontický kongres 
 
KDY? 19.9.2019 20.9.2019 21.9.2019
Kurz Kongresový
kurz
Sekce pro
ortodontické
asistentky
Sekce pro
zubní
techniky
Hlavní
vědecký
program
Sekce pro
ortodontické
asistentky
Sekce pro
zubní
techniky
Hlavní
vědecký
program
KDE? London Paris/Berlin Vienna London Paris/Berlin Vienna London
8:00 REGISTRACE REGISTRACE
8:15
8:30 REGISTRACE
8:45 Úvodní slovo
9:00 U. Schneider-
Moser
L. Moser
Kongresový
kurz
Z. Vojteková Z. Vojteková Slavnostní zahájení R. Kiškováč
9:15 Čestná
přednáška
9:30 M. Stošek Workshop
M. Svorad
M. Koťová
J. Kysela
E. Czochrowska
9:45 U. Schneider-
Moser
10:00 Přestávka
na kávu
Přestávka
na kávu
10:15 Přestávka
na kávu
Přestávka
na kávu
10:30 S. Dančiaková P. Poláčková L. Moser Přestávka
na kávu
10:45 Přestávka
na kávu
M. Stošek Workshop
M. Svorad
M. Koťová
J. Kysela
11:00 P. Bondor Přestávka
na kávu
Ch. Lapsos
11:15 U. Schneider-
Moser
L. Moser
Kongresový
kurz
11:30 Přestávka
na oběd
Přestávka
na oběd
R. Spena
11:45 N. Erverdi
12:00 Přestávka
na oběd
Přestávka
na oběd
12:15
12:30 Přestávka
na oběd
Z. Sacharová S. Pintešová R. Foltán M. Koťová
12:45 I. Klímová
13:00 K. Jakubová Přestávka
na oběd
J. Oulická Workshop
M. Svorad
M. Koťová
J. Kysela
J. Vokurková
13:15 Přestávka
na oběd
13:30 U. Schneider-
Moser
L. Moser
Kongresový
kurz
W. Urbanová
13:45
14:00 Přestávka
na kávu
Přestávka
na kávu
P.A.Mossey Přestávka
na kávu
Přestávka
na kávu
14:15 T. Castroflorio
14:30 I. Dubovská W. Urbanová Workshop
J. Běl
Workshop
M. Svorad
M. Koťová
J. Kysela
14:45
15:00 Přestávka
na kávu
Přestávka
na kávu
15:15 J. Preisler
15:30 U. Schneider-
Moser
L. Moser
Kongresový
kurz
S. Dianišková M. Volkov P. Jindra
15:45 T. Petrová V. Filipi
16:00 P. Andel M. Rousi I. Ivanov
16:15 M. Tůma K. Kaňovská
16:30 Závěr sekce Závěr sekce L. Slánská Závěr sekce Závěr sekce Závěr sekce
16:45 Závěr sekce
17:00 UVÍTACÍ PŘÍPITEK PLENÁRNÍ SCHŮZE ČOS
17:15
17:30
17:45
19:00
-
03:00
SPOLEČENSKÝ VEČER PRO
ORTODONTICKÉ ASISTENTKY
A ZUBNÍ TECHNIKY
19:00-24:00
PREZIDENTSKÝ
VEČER
20:00-24:00
Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři