XX. kongres ČOS, 4. česko-slovenský ortodontický kongres 
 

Čestná přednáška Bedřicha Neumanna

Anne Marie Kuijpers-Jagtman  

Pátek 20. 9. 2019

Obcházení znalostí

45 let v oboru ortodoncie mě naučilo pokoře. Není pochyb, že se mnohé změnilo a technické pokroky ku prospěchu pacientů i oboru jsou značné. Nelze ale popřít, že komercionalizace ortodoncie celý obor kompletně změnila. Neprokázaná tvrzení o účinnosti nových aparátů nebo možností léčby a proklamované dlouhodobé přínosy zastiňují vědu a praxi v oboru ortodoncie. Toto obcházení znalostí je poměrně vážný problém. Vidíme světlo na konci tunelu?

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři