XX. kongres ČOS, 4. česko-slovenský ortodontický kongres 
 

Informace pro autory

Žádáme autory, kteří chtějí přispět do vědeckého programu kongresu, aby vyplnili abstrakt přes webové stránky www.kongrescos.cz. A poté také ve formě dokumentu word zaslali vědeckému výboru kongresu na adresu: abstract@kongrescos.cz  , a to v níže uvedeném formátu (viz Pokyny pro formátování abstrakt). Vzor přihlášky abstrakt je ke stažení zde (.xdoc)

On-line formulář pro podání přihlášky abstrakt.

Šablona vytvořená pro autory posterů je k dispozici zde (.ppt).  

Informace pro autory jsou ke stažení zde (.pdf)  

Termín uzávěrky abstrakt je 31. 5. 2019.

Kategorie:

  • Hlavní vědecký program
  • Posterová sekce

Vědecká komise si vyhrazuje právo zařadit příspěvky do jiné kategorie po konzultaci s autorem. Přednostně budou přijímány sdělení týkající se hlavních témat kongresu.

V průběhu kongresu bude vědecká konference hodnotit nejlepší postgraduantskou přednášku (platí pro lékaře v postgraduální přípravě a maximálně 2 roky po jejím ukončení, abstrakt označte písmeny PG), nejlepší vědecký poster a nejlepší poster s klinickou tematikou (přínosem pro praxi).

Autoři budou uvědomeni do 30. 6. 2019. Abstrakta budou publikována ve sborníku kongresu.

Délka přednášky v hlavním vědeckém programu je 15 minut, soutěžní přednášky 10-15 minut, v ostatních sekcích minimálně 20 minut. První autor přednášky neplatí kongresový poplatek.

Posterová sekce bude realizována formou elektronických posterů. Akceptována bude jedna strana ve formátu PDF, rozměr šablony je 52 × 63,5 cm (9:11). Další podrobnosti pro autory jsou uvedeny na internetových stránkách kongresu.

Pokyny pro formátování abstrakt

1. Nadpis (maximálně 10 slov)
2. Autoři (jméno přednášejícího nebo hlavního autora posteru uveďte na první místo)
3. Pracoviště (celou adresu uveďte na příslušném místě formuláře)
4. Cíl práce
Materiál (nebo soubor)
Metodika
Výsledky
Závěry

Abstrakta nesplňující požadavky na formální úpravu budou vrácena autorovi k přepracování v určeném termínu, po jehož uplynutí nemohou být otištěna. Není přípustné uvést, že výsledky budou předloženy až během přednášky nebo v posteru. V takovém případě by vědecká komise nemohla zaujmout k příspěvku stanovisko.

Pokyny pro autory

velmi děkujeme, že jste se rozhodli přednášet na IV. Česko-Slovenském ortodontickém kongresu a XX. kongresu České ortodontické společnosti! Rádi bychom Vás poprosili o dodržení následujícího protokolu přípravy a předání Vašich přednášek.

V rámci plynulého průběhu přednášek a dodržení napjatého časového scénáře Vás velmi prosíme, abyste své prezentace dodali technikům na flash disku (preferujeme) či jiném paměťovém médiu - CD-ROM (CD-R/RW), DVD-ROM (DVD±R/RW).

Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky (PowerPoint, film/video soubory, atd.). Jestliže přednášíte v průběhu kongresu víc než jednu prezentaci, uložte si každou prezentaci do samostatné složky a pojmenujte tak, aby nemohlo dojít k nesrovnalostem při ukládání do našeho systému. Pro snadnou orientaci doporučujeme následující formát zápisu jména souboru s vaší prezentací tak, aby se předešlo případným nedorozumněním.

Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium či přenosný disk. Přehrání videa z VHS kazety není možné. Přijímáme přednášky v programu PowerPoint i Keynote, nicméně v u přednášek v programu Keynote je pak nutné přednášet pouze z Vašeho počítače. Chystáte-li se tedy prezentovat z programu Keynote, informujte prosím včas organizační sekretariát. S ohledem na plynulý chod proto preferujeme přednášky v programu PowerPoint.

Vaše prezentace bude možné předat technikům již ve čtvrtek 19.9. 2019 od 9,00 do 17,00 v technickém zázemí hlavního přednáškového sálu v případě hlavního vědeckého programu nebo příslušných sálů programů pro ortodontické asistentky a laboratorní techniky.

Velmi prosíme, abyste však Vaši prezentaci dodali vždy nejpozději na začátku pauzy předcházející bloku přednášek obsahující Vaši přednášku, tak aby bylo možné s technikem přednášku odzkoušet, případně upravit. Po skončení sekce, budou všechny prezentace z našich počítačů smazány.

Nevyplňuje-li přednáška celý přednáškový blok, nebude možné nahrát přednášku přímo v jednacím sále v průběhu Vašeho přednáškového bloku, ani ji prezentovat z vlastního notebooku, bez předchozí dohody s organizačním výborem kongresu.

Během Vaší přednášky budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám bude k dispozici a které Vám ukáže přítomný technik.

JAK PŘIPRAVIT PREZENTACI

Instrukce pro PowerPoint

Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint 97-2007 a nebo 2010“ a vyšší (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích. Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT před uložením ve formátu PPS. Připravte si prezentaci ve formátu 16:9 (plátno také bude v tomto formátu) nebo ve formátu 4:3, u kterého však nebude beze zbytku využita celá plocha plátna. Pokud používáte k přípravě prezentace počítače „Apple / Macintosh“, kontaktuje technika 2 hodiny před Vaší přednáškou. Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT před uložením ve formátu PPS.

Obrázky / Videa

JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace. GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné. Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 300 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení. Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s větším časovým předstihem, aby bylo možné vyzkoušet, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem. Preferovaný formát pro videa je MPEG / MPEG 4.

Fonty

Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace. Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma. Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup: Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type” , následně prezentaci uložte.

Dále Vás velmi žádáme o dodržení stanoveného časového limitu pro přednášku, který vám bude zaslán v potvrzovacím dopise vědeckým sekretariátem kongresu. Předsedající sekce Vás při nedodržení stanoveného limitu nejprve upozorní a vyzvou k ukončení přednášky, případně budou nuceni přednášku předčasně ukončit.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit e-mailem abstract@kongrescos.cz  .

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři