XX. kongres ČOS, 4. česko-slovenský ortodontický kongres 
 

MĚSTO BRATISLAVA

Hlavní město Slovenské republiky Bratislava, nazývána také jako Kráska na Dunaji, se může pyšnit nejen bohatou historií (několik století byla hlavním městem Uherska), ale také zajímavou současností (je centrem nejdynamičtěji se rozvíjejícího regionu ve střední Evropě). Bratislava (425 500 obyvatel), ležící na jihozápadě Slovenska, se rozkládá na obou březích Dunaje a na úpatí pohoří Malých Karpat. Díky této výborné poloze se tu soustředil rušný život už od dávné minulosti.

Dnes je toto město svědkem rychlého rozvoje mladé Slovenské republiky. Navzdory bohaté historii patří Bratislava k nejmladším hlavním městům světa a její obyvatelstvo je průměrně také velmi mladé. Moderní metropole otevírá svou náruč nejen celé Evropě, ale také vzdálenějšímu světu, což potvrzuje stále narůstající počet jejích návštěvníků z nejrůznějších zemí. Láká je útulnost ne příliš velkého a přece pulzujícího města, historický šarm protínající se s nejnovějšími trendy. Paláce, moderní obchodní centra, vynikající umění slovenských kuchařů a pivovarníků, přátelští obyvatelé, mnoho mezinárodních kulturních i sportovních akcí, výstavy, obchodní příležitosti. Důvodů, proč Bratislavu navštívit, je zkrátka mnoho a těch, kteří si Bratislavu zamilují, stále přibývá.

Toto strategicky významné místo sehrálo nejednou důležitou roli v dějinných událostech střední Evropy. V roce 1291 získalo plné měšťanské výsady a stalo se svobodným královským městem. Ve 14. a 15. století prožívala Bratislava období rozmachu obchodu a řemesel. Po průniku Turků hlouběji do Uherska byla v roce 1536 Bratislava vyhlášená za hlavní město Uherska, za sídlo uherského sněmu a korunovační město uherských králů a královen. V 19. století začal stoupat význam města také jako centra šíření osvícenských myšlenek a Bratislava se stala kolébkou slovenského národního obrození. Od roku 1918 se Bratislava stává centrem politického, hospodářského a kulturního života Slováků. V současnosti je moderním velkoměstem a sídlem politických, státních, hospodářských, společenských a vědeckých orgánů a institucí.

Jednou z typických dominant, které jsou viditelné už z dálky, je Bratislavský hrad. Nejatraktivnější částí Bratislavy s největší koncentrací historických památek a kulturních institucí je jednoznačně Staré město – ideální místo pro romantiky, kteří se rádi toulají úzkými uličkami a objevují stopy dávné minulosti uprostřed moderního světa. Památky v historickém centru města jsou součástí městské památkové rezervace.

Více informací naleznete na: www.visitbratislava.com  .

Užitečné odkazy:

http://slovakia.travel/en/bratislava-castle  
http://slovakia.travel/en/in-the-streets-of-bratislavas-old-town  
https://imhd.sk/ba/public-transport  

Mapka města je k dispozici zde.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři