Josef Kunkela

Dr. Josef Kunkela promoval na 1.lékařské fakultě University Karlovy v Praze v roce 1993. Od r. 1993 byl zaměstnán jako zubní lékař ve stomatologické ordinaci Donau Dental s.r.o. v Českých Budějovicích a od r. 1995 jako odborný asistent Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. V r. 1996 složil atestaci I. stupně v oboru stomatologie a v r. 1996 atestaci II. stupně v oboru stomatologická protetika. V r. 1997 založil vlastní privátní stomatologickou praxi v Jindřichově Hradci – DentalPoint.

Dr. Kunkela je prezidentem České stomatologické akademie, externím učitelem Stomatologické kliniky Lékařské fakulty University Karlovy v Hradci Králové, soudním znalcem ve zdravotnictví obor stomatologie, zakladatelem vzdělávacího centra Dental Laser Institut spoluzakladatelem 1. stomatologického internetového portálu DentalCare (CZ/SK), předsedou redakční rady odborného stomatologického periodika DentalCare magazín, šéfredaktorem magazínu pro laickou veřejnost Zdravý úsměv. Přednášková činnost a praktické kurzy v Čechách, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, v Rakousku a Německu, na téma: stomatologická protetika, lasery ve stomatologii, marketing, management, logistika a ergonomie ve stomatologii.

Generální partneři
Partneři
Sponzoři