Registrace

Registraci účastníků vyřizuje sekretariát konference:

GUARANT International spol. s r.o. / XIII. Kongres ČOS
Opletalova 22, 110 Praha 1
Tel.: (+420) 284 001 444
Fax: (+420) 284 001 448
E-mail: COS2012@guarant.cz  
Web: www.kongrescos.cz  

Otevřít on-line registrační formulář  

Registrační poplatek a ubytování je nutno uhradit v plné výši před začátkem kongresu, a to bankovním převodem či kreditní kartou. Veškeré potřebné údaje naleznete na přihlášce.

Potvrzení o účasti obdržíte při registraci na místě spolu s ostatními konferenčními materiály.

Potvrzení registrace Vám bude zasláno do tří pracovních dnů e-mailem spolu s informacemi pro provedení platby. Daňový doklad Vám bude vystaven na požádání v průběhu konání kongresu.

Registrační poplatky

# Kategorie Registrace a platba do 30.6.2012 Registrace a platba od 1.7.2012
1. Členové ČOS, SOS, EOS, WFO - praktičtí ortodontisté 12 000 Kč 13 000 Kč
2. Nečlenové ČOS, SOS, EOS, WFO 13 000 Kč 15 000 Kč
3. Zaměstnanci *) 5 000 Kč 6 000 Kč
4. Postgraduanti **) 4 000 Kč 5 000 Kč
5. Doprovod 3 000 Kč 4 000 Kč
6. Ortodontické asistentky 3 000 Kč 4 000 Kč
7. Zubní technici 3 000 Kč 4 000 Kč
8. Zubní lékaři - neortodontisté (pouze 22.9.2012) 3 000 Kč 4 000 Kč
9. Aktivní účastnící - 1.přednášející v hlavní sekci a klíčoví přednášející v sekci sester a laborantů, Čestní členové ČOS/SOS 0 Kč 0 Kč
*) členové České ortodontické společnosti - ortodontičtí specialisté zaměstnaní úvazkem nejméně 0,8 na klinice, kde na ortodontickém oddělení jsou nejméně tři rezidentská školicí místa pro výchovu ortodontických specialistů (doloží čestným prohlášením).
**) Členové České ortodontické společnosti – lékaři ve specializované přípravě v ortodoncii, kteří jsou plnou náplní práce na stomatologické klinice (doloží potvrzením vedoucího ortodontického oddělení kliniky).

Poplatky zahrnují

Registrační poplatek pro kategorie 1, 2, 3 a 4 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program 20. - 22.9.2012, výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky, obědy.
 • Uvítací večer dne 20.9.2012.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.
 • Vstup na Prezidentský večer dne 21.9.2012.

Registrační poplatek pro kategorii 5 zahrnuje:

 • Uvítací večer dne 20.9.2012.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.
 • Vstup na Prezidentský večeř dne 21.9.2012.
 • Pěší prohlídka Luhačovic dne 21.9.2012.

Registrační poplatek pro kategorii 6 a 7 zahrnuje:

 • Vstup na přednášky sekce pro ortodontické asistentky a zubní techniky, výstavu a posterovou sekci dne 20.9. - 21.9.2012.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky dne 20.9. - 21.9.2012.
 • Obědy dne 21.9. - 22.9.2012.
 • Uvítací večer dne 20.9.2012.
 • Společenský večer dne 20.9.2012.

Registrační poplatek pro kategorii 8 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program, výstavu a posterovou sekci dne 22.9.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky dne 22.9.
 • Oběd dne 22.9.

Registrace pro kategorie 9 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program dne 20.9. - 21.9.2012, výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky, obědy.
 • Uvítací večer dne 20.9.2012.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.
 • Vstup na Prezidentský večer dne 21.9.2012.

Registrační přepážka

Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce kongresových materiálů, pozvánek na společenské akce a potvrzení o účasti na kongresu bude probíhat u registrační přepážky. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro účastníky kongresu. Předběžné otevírací hodiny budou upřesněny později.

Zrušení registrace

Sekretariát konference musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci. Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Datum Storno poplatek
do 30.června 2012 administrativní poplatek 150 Kč
od 1. července do 14. srpna 2012 25% registračního poplatku + administrační poplatek 150 Kč
od 15. srpna 2012 storno poplatek ve výši registračního poplatku

Platební podmínky

Registrační poplatek a ubytování spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem konference, a to bankovním převodem nebo kreditní kartou.

Včasný registrační poplatek je nutno uhradit do 30. 6. 2012 !!!

Bankovní převod

Platba bankovním převodem je možná pouze do 6.9.2012.

Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou (prostřednictvím on-line platebního systému   nebo zasláním autorizačního formuláře  ).

Banka: Československá obchodní banka
Adresa banky: Na Příkopě 18, 110 00 Praha 1, Česká republika
Název účtu: GUARANT International spol. s r.o.
Číslo účtu - ve standardním tvaru: 79353/0300
Číslo účtu - ve tvaru IBAN: CZ53 0300 0000 0000 0007 9353
SWIFT: CEKOCZPP
Variabilní symbol: 201213 / Vaše jméno *)
*) Neumožňuje-li Vaše banka uvést písmenné údaje do variabilního symbolu, napište prosím pouze číslo 201213 a Vaše jméno do Zprávy pro příjemce - jinak nelze platbu identifikovat.

Upozornění:

Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.

Platební karta

Možnost platit platebními kartami: Mastercard/Eurocard, VISA, Diners Club a American Express.

Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém   (dostupný po přihlášení), který akceptuje karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club, nebo můžete zaslat vyplněný a podepsaný autorizační formulář  V tomto případě lze použít též platební karty společnosti American Express.

Platba přes Online Platební Systém je možná až po obdržení Potvrzení účasti.

V případě, že budete posílat autorizační formulář  , zašlete jej prosím vyplněný a podepsaný z bezpečnostních důvodů faxem nikoli e-mailem na faxové číslo +420 284 001 448.

Generální partneři
Partneři
Sponzoři