Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na již XIII. kongres České ortodontické společnosti, který se bude letos konat ve dnech 20. – 22. 9. 2012 na jihovýchodní Moravě, v lázních Luhačovice

Na letošní kongres se podařilo zajistit přednášku jednoho z nejvěhlasnějších jmen světa ortodoncie. Objevy a vynálezy dr. Larryho Andrewse podstatnou měrou formovaly tvář moderní ortodoncie a mají velký vliv na efektivitu našeho léčení. s Andrewsovými objevy a vynálezy všichni denodenně pracujeme. To, že dr. Andrews je tvůrcem Šesti klíčů pravidelné okluze a vynálezcem aparátu straigth-wire, víme všichni už od své ortodontické první třídy. Méně známý je ale v naší zemi fakt, že dr. Andrews je také tvůrcem originální myšlenkové koncepce Šesti prvků orofaciální harmonie. Tato koncepce koresponduje s vývojem moderní ortodoncie, která zdůrazňuje harmonii chrupu a měkkých tkání obličeje. I pro zkušené ortodontisty bude zajímavé seznámit se se základními postuláty Andrewsovy koncepce a sledovat Andrewsovu nenáročnou a úspornou, ale přitom klinicky vysoce efektivní diagnostiku a logické stanovení cílů léčby. Tématu Orofaciální harmonie je věnován kongresový kurz a první den kongresu.

Druhým tématem kongresu byly zvoleny Autotransplantace. A toto přirozeně interdisciplinární téma by nebylo úplné, pokud by se na něm nepodíleli i chirurgové, kteří autotransplantace provádějí. Proto organizační výbor kongresu pozval tři dvojice přednášejících, vždy ortodontistu a jeho chirurga. Také přítomné auditorium by bylo bez chirurgů jen poloviční, proto organizační výbor vyzývá kolegy se zájmem o autotransplantace, aby své chirugy na dané téma upozornili, a aby se druhého dne kongresového jednání účastnili společně. Pro zubní lékaře – chirurgy je na druhý den kongresového jednání stanovena zvláštní cena.

Po několika letech velkého zájmu o sekci ortodontických asistentek nastala doba tématicky pro? lovat i tuto sekci. Vzhledem k tomu, že mnohé naše asistentky provozně i logisticky fakticky řídí i poměrně rozsáhlé praxe, je pro letošní rok zvoleno obecně žádané téma Management ortodontické praxe s přednáškami dvou předních tuzemských odborníků na témata managementu, marketingu, logistiky a spravování provozní dokumentace privátní ortodontické praxe. Toto z hlediska provozu našich praxí velmi důležité, ale posluchačsky náročné téma, bude doplněno několika u asistentek oblíbenými přednáškami o ortognátní chirurgii z hlediska našich pacientů, o jejich psychologické přípravě a následné péči v ortodontické ordinaci.

V sekci zubních techniků organizační výbor vyslyšel opakované žádosti účastných zubních techniků o praktické pojetí této sekce kongresu a připravil jak půldenní manuální workshop, tak i celodenní kurz, na kterém – poprvé v této sekci – vystoupí renomovaný zahraniční přednášející. Věříme, že toto pojetí sekce naše spolupracovníky – zubní techniky zaujme.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní XIII. kongres České ortodontické společnosti se bude historicky poprvé konat v lázeňském městě, v příjemném prostředí luhačovické kolonády. Uvolněnou a poklidnou lázeňskou tematiku bude mít i doprovodný společenský program kongresu s veselou párty pro asistentky a techniky a reprezentativní prezidentskou recepcí. Lze také očekávat, že mnozí účastníci kongresu si svůj pobyt v Luhačovicích prodlouží a využijí široké nabídky lázeňských pobytů zaměřených na léčbu či na relaxaci.

Nashledanou v září v Luhačovicích, v lázních z nejkrásnějších!

Martin Kotas
Prezident kongresu

Generální partneři
Partneři
Sponzoři