THE SIX ELEMENTS ORTHODONTIC PHILOSOPHY

Lawrence F. Andrews, D.D.S.  

Will A. Andrews, D.D.S.  

Kongresový kurz - čtvrtek 20.9.2012

Specialista v oboru ortodoncie může pro své pacienty udělat více než jen vyrovnat zuby a pomoci vytvořit hezký úsměv. Or todontická léčba může zahrnovat i trojrozměrné posuny čelisti a úpravy okluzálních vztahů, jejichž výsledkem je lepší zdravotní stav i funkce orofaciálního systému. Andrewsova koncepce nabízí nové optimální a univerzální cíle léčby, které umožňují dokonalejší diagnostiku, plánování a vedení léčby, než tomu bylo v minulosti. Tyto cíle léčby se dohromady nazývají Šest prvků orofaciální harmonie – Six Elements of Orofacial Harmony a zohledňují následující aspekty: zubní oblouky (tj. zuby, okolozubní tkáně a limity pro expanzi zubních oblouků), sagitální vztahy a polohy čelistí, transverzální vztahy a polohy čelistí, výšku čelistí, míru prominence brady a okluzi.

Pokud se ortodontická léčbě těchto uvedených šesti aspektů řídí optimálními standardy Šesti prvků orofaciální harmonie, je možné u daného pacienta maximalizovat orofaciální harmonii, tj. stav, kdy postavení zubů a čelistí maximálně přispívá k celkovému zdravotnímu stavu a funkčnosti orofaciálního komplexu i ke vzhledu pacienta. Základem nového trojrozměrného, diagnosticky přesného a klinicky upotřebitelného klasi? kačního systému jsou nové metody stanovení polohy klinicky podstatných anatomických bodů a postupy, které se při jejich měření používají. Prověřené léčebné postupy, které pak umožňují těchto cílů léčby efektivně a účinně dosáhnout, tvoří dohromady soubor pravidel, tzv. Six Elements Rules for Treatment. Společně pak tyto nové cíle, pravidla a klasifikační systém tvoří originální léčebnou koncepci nazývanou 6E Orthodontic Philosophy. Dr. Lawrence F. Andrews a Dr. Will A. Andrews, společně s několika dalšími vysoce kvalifikovanými kolegy, používají 6E Orthodontic Philosophy, tj. klinické postupy založené na koncepci Šesti prvků orofaciální harmonie ve vlastní klinické praxi i při výuce specialistů v oboru ortodoncie a maxilofaciální chirurgie již déle než dvacet let. Klinickou účinnost Andrewsovy léčebné koncepce podporují i stále přibývající nezávislé studie.

Generální partneři
Partneři
Sponzoři