POZNÁNÍ HISTORIE USNADŇUJE ROZHODNUTÍ O VĚCECH BUDOUCÍCH.

Václav Bednář  

Čestná přednáška Bedřicha Neumanna - pátek, 21.9.2012

Přednáška se bude zabývat historií české ortodoncie v 90. letech 20. století. V roce 1990 se stala ortodontická sekce České stomatologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně v jejím rámci Českou ortodontickou společností. Následně se Česká ortodontická společnost osamostatnila s právem hospodařit s vlastními prostředky a přestala být podřízeným subjektem Společnosti JEP.

Generální partneři
Partneři
Sponzoři