Informace pro autory

Žádáme autory, kteří chtějí přispět do vědeckého programu kongresu, aby vyplnili abstrakt přes webové stránky www.kongrescos.cz.

Formulář pro abstrakt je k dispozici zde  .

  • Tento formulář PDF lze vyplnit v Adobe Acrobat Reader (verze 8 a vyšší) pomocí nástroje Psací stroj. Po vyplnění je možné jej uložit, vytisknout nebo odeslat e-mailem.

Termín uzávěrky abstrakt je 15. 6. 2012.

Přihlášky abstrakt zasílejte vědeckému sekretariátu na adresu: kongres2012@ortodonciezlin.cz   .

Kategorie

  • Hlavní vědecký program
  • E-posterová sekce
  • Sekce pro ortodontické asistentky
  • Sekce pro zubní techniky

Vědecká komise si vyhrazuje právo zařadit příspěvky do jiné kategorie po konzultaci s autorem. Přednostně budou přijímány do hlavního vědeckého programu sdělení týkající se hlavních témat kongresu.

V průběhu kongresu bude vědecká komise kongresu hodnotit nejlepší postgraduantskou přednášku (platí pro lékaře v postgraduální přípravě a maximálně 2 roky po jejím ukončení, abstrakt označte písmeny PG), nejlepší vědecký poster a nejlepší poster s přínosem pro praxi.

Autoři budou uvědoměni do 31. 7. 2012. Abstrakta budou publikována ve sborníku kongresu a v časopise Ortodoncie.

Délka přednášky v hlavním vědeckém programu je 15 minut, v ostatních sekcích 20 minut. První autor přednášky neplatí kongresový poplatek.

Posterová sekce bude realizována formou elektronických posterů v MS PowerPoint. Předepsaný rozsah prezentace je max. 15 snímků. Autoři budou informováni o podmínkách a technických detailech při potvrzení přednášky.

Postery budou vystaveny 22.9. - 24.9.2011 ve třetím patře.

Pokyny pro formátování abstrakt

1. Nadpis (maximálně 10 slov)
2. Autoři (jméno přednášejícího nebo hlavního autora posteru uveďte na první místo)
3. Pracoviště (celou adresu uveďte na příslušném místě přihlášky)
4. Cíl práce
Materiál (nebo soubor)
Metodika
Výsledky
Závěry
Požadavek strukturovaného abstraktu platí pro hlavní vědecký pro- gram a e-posterovou sekci.

Abstrakta nesplňující požadavky na formální úpravu budou vrácena autorovi k přepracování v určeném termínu. Po uplynutí tohoto ter- mínu již nemohou být zařazena do programu. Není přípustné uvést, že výsledky budou předloženy až během přednášky nebo na posteru. V takovém případě by vědecká komise nemohla zaujmout k příspěvku stanovisko.

Generální partneři
Partneři
Sponzoři