Ole Schwartz

Dr. Ole Schwartz ukončil studium stomatologie na Royal Dental College v Kodani roku 1972. V roce 1983 získal specializaci v oboru ústní a maxilofaciální chirurgie, a roku 1979 Ph.D. na kodaňské univerzitě. Od roku 1997 je vedoucím katedry ústní a maxilofaciální chirurgie a přednostou téhož oddělení fakultní nemocnice University Hospital Rigshospitalet. Na částečný úvazek pracuje také v soukromé stomatologické praxi, kde se věnuje ústní chirurgii. Dr. Schwartz přispěl již 52 publikacemi či kapitolami ve sbornících, kde se zabývá zejména těmito tématy: transplantační imunologie při klinické a experimentální allotransplantaci zubů, kryopreservace zubů, zubní banky, jejich vývoj a klinické využití při transplantaci a replantaci zubů, zubní autotransplantace jako možný léčebný postup u pacientů s traumatickou luxací nebo s agenezí zubů, řešení ztráty zubů spolených s velkým úbytkem kosti, včetně transplantace velkých kostí, distrakční osteogeneze a dentální implantologie.

Generální partneři
Partneři
Sponzoři