ORTODONTICKÝ SET-UP A WAX-UP

MUDr. Marie Štefková, CSc., Jaroslava Petrová  

Hlavní přednáška - sekce pro zubní techniky - čtvrtek 22.9.2012

Diagnostická přestavba chrupu na modelech je metoda, která umož- ňuje vyzkoušet způsob ortodontické léčby mimo ústa pacienta. Užívá se zejména v případech, kdy plán léčby není zcela jednoznačný, kdy se nabízí více způsobů řešení. Provádí se tak, že sádrové modely chrupu jsou umístěny do artikulátoru ve skusu, jaký má pacient. Potom jsou postupně jednotlivé zuby vytínány a přemísťovány, aby ošetřující, ale i pacient mohl vidět, jaký by byl efekt použitého léčebného postupu. Užívá se nejen při plánování léčby pouze ortortodontické, ale i při přípravě na léčbu protetickou.

Pokud chceme vyzkoušet efekt změny tvaru zubní korunky, užívá se metoda WAX-UP, při které se na modelu chrupu, event. v ústech pa- cienta domodeluje zubní korunka voskem. Obě tyto metody budou vysvětleny a prakticky vyzkoušeny.

Generální partneři
Partneři
Sponzoři