Marie Štefková

Dr. Marie Štefková ukončila studia na LF UP, obor stomatologie v r. 1965, atestaci z ortodontie složila v r. 1978, titul CSc. obhájila v r. 1989. Věnuje se nejen léčbě pacientů, ale zejména výuce studentů a postgraduantů. Je spoluautorkou autorkou učebních textů, často přednáší na kurzech a kongresech u nás i v zahraničí. Je členkou České ortodontické společnosti, kde pracovala jako předseda revizní komise, členkou Evropské ortodontické společnosti a Čestnou členkou Polské ortodontické společnosti.

V posledních letech dělá kurzy nejen pro lékaře, ale i pro ortodontické asistentky a zubní techniky.

Generální partneři
Partneři
Sponzoři