PROVOZNÍ DOKUMENTACE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKY

Jiří Šusta  

Hlavní přednáška - sekce pro ortodontické asistentky - pátek 21.9.2012

Vybraná problematika, která se týká administrativní a organizační činnosti zdravotní sestry a zubní instrumentářky v ordinaci zubního lékaře z oblasti pracovně právních vztahů, bezpečnosti a ochrany zdraví, zdravotnické dokumentace, některých účetních dokladů a materiálové evidence.

Provozní řád zubní praxe, dokumentace k BOZP. Dokumentace pro kalkulované ceny, ceník stomatologických výkonů a výrobků. Objednávání, přejímka a evidence materiálu, inventarizace, karty přístrojů a související evidence. Jak pracovat s pokladními a některými účetními doklady. Vybraná problematika ke smluvním vztahům. Nutné základní znalosti z právní problematiky provozu nestátních zdravotnických zařízení. Jak připravit dokumentaci pro kontrolní činnost státních institucí.

Generální partneři
Partneři
Sponzoři