Jiří Šusta

Ing. Jiří Šusta je přední odborník na ekonomiku a organizaci provozu soukromých lékařských praxí. Přednáší ekonomické a právní aspekty provozu zubních ordinací na LFUK v Hradci Králové a v Praze pro studenty 5. ročníků, dentální hygienistky a zubní instrumentářky. Je majitelem poradenské kanceláře pro lékařské subjekty a konzultant v oboru ekonomiky a řízení zdravotnických zařízení. V 90. letech stál u zrodu prvních soukromých stomatologických praxí a problematice provozu se od té doby soustavně věnuje. Navíc je sám spolumajitelem a provozovatelem zubních ordinací. Jeho dlouhodobým cílem je zvyšování efektivity provozu nestátních zdravotnických zařízení a snižování závislosti na systému veřejného zdravotního pojištění. Poradenská kancelář, v jejímž čele stojí, se specializuje na komplexní servis pro zubní lékaře od vzniku praxe přes její efektivní provoz až k úspěšnému prodeji. Spolu s týmem spolupracovníků řeší veškerou provozní, účetní a daňovou problematiku související s provozem praxe fyzické osoby, společnosti s ručením omezeným nebo s přechodem fyzické osoby na s.r.o.

Generální partneři
Partneři
Sponzoři