AUTOTRANSPLANTACE PREMOLÁRŮ: MOŽNOSTI A DLOUHODOBÉ HODNOCENÍ

Hans Ulrik Paulsen, D.D.S., Odont. Dr.  

Hlavní přednáška - pátek 23.9.2011

Cílem této studie je seznámit s tématem, možnostmi a dlouhodobým hodnocením úspěšných i neúspěšných autotransplantací premolárů, jež byly sledovány po dobu až 30 let.

Předkládaná studie sledovala skupinu sta pacientů léčených autotransplantací pro agenezi nebo po ztrátě zubu. Všichni pacienti (mezi 9,2 a 14,4 roky věku, průměr 12,8) měli transplantovány jednokořenové premoláry z jedné oblasti do jiné. Dohromady bylo transplantováno 118 premolarů ve stádiích vývoje kořene s otevřeným apexem širším než 1 mm. Marginální gingiva byla přenesena s oběma papilami. Transplantace přivodila prořezání zubu a indukci tvorby kosti. Transplantace jednokořenových premolárů provedená zkušeným ústním chirurgem vykázala dlouhodobý úspěch 91,5%. Tato metoda může být tudíž vzata v úvahu při plánování ortodontické léčby.

Generální partneři
Partneři
Sponzoři