Hans Ulrik Paulsen

Dr. Hans Ulrik Paulsen absolvoval obor zubní medicíny roku 1965 na kodaňské Royal Dental College. Roku 1971 získal specializaci v oboru ortodoncie, a roku 1999 akademickou hodnost Doctor of Science (nejvyšší akademickou hodnost ve Skandinávii) na Karolinska Institutet, Stockholm University, Švédsko. Byl docentem na Royal Dental College, Department of Orthodontics v dánském Arhusu, a hostujícím profesorem na švédském Karolinska Institutet, Department of Orthodontics, ve Stockholmu. Dr. Paulsen je doživotním členem European Orthodontic Society (EOS) a čestným členem Societa Italiana di Ortodonzia (SIDO). Je rovněž členem redakčních rad několika odborných ortodontických a stomatologických časopisů. Dr. Paulsen se jako přednášející zúčastnil již 154 mezinárodních sympozií a kongresů, 79 postgraduálních kurzů zaměřených na klinický výzkum, a přispěl jako autor 29 původními publikacemi či kapitolami do publikací. K tématům patří autotransplantace zubu v ortodontické léčbě, remodelace kosti temporomandibulárního kloubu v reakci na léčbu Herbstovým aparátem a dlouhodobé studie sledující stav dočasných molárů v případech hypodoncie premolárů.

Generální partneři
Partneři
Sponzoři