CHIRURGICKÉ ASPEKTY AUTOTRANSPLANTACE VYVÍJEJÍCÍCH SE ZUBŮ

Paweł Plakwicz, D.D.S, Ph.D.  

Hlavní přednáška - sobota 22.9.2012

Přednáška poskytuje informace o plánování a provedení autotransplantace vyvíjejících se zubů z pohledu ústního chirurga. Jedná se o detailní popis chirurgického protokolu a klinické tipy pro úspěšný chirurgický postup, včetně faktorů, jež ovlivňují výsledek léčby. Zachování a regenerace kosti je při transplantaci zubů velmi důležitá, bude diskutována za použití případů z klinické praxe. Přednáška poukáže na skutečnost, že v některých případech mohou vyvíjející se zuby přirozeně podporovat růst kosti a napomáhat při regeneraci alveolu u pacientů s kostním defektem. Bude se rovněž zabývat problematikou ektopicky umístěných nevyvinutých zubů, zejména druhých premolárů a špičáků, a to zejména s ohledem k možnostem transalveolární transplantace takových zubů. Přednáška zdůrazňuje význam následné kontroly a zabývá se protokolem pooperačního sledování. Věnuje se rovněž nejčastější komplikacem vyskytujícím se při hojení a zabývá se možnostmi jejich řešení.

Generální partneři
Partneři
Sponzoři