Paweł Plakwicz

Dr. Paweł Plakwicz je absolventem stomatologie lékařské fakulty varšavské univerzity. V letech 1995 – 2003 pracoval jako odborný asistent na katedře ústní chirurgie lékařské fakulty ve Varšavě. Roku 2000 získal stipendium a ukončil postgraduální studium v oblasti autotransplantace zubů na univerzitě v norském Oslu. Roku 2001 získal atestaci v oboru ústní chirurgie. Roku 2009 obdržel titul Ph.D. v oboru ústní chirurgie na lékařské fakultě varšavské univerzity. Od roku 2009 pracuje na katedře parodontologie a ústní medicíny lékařské fakulty ve Varšavě. V roce 1995 založil ve Varšavě soukromou praxi zaměřenou na ústní a parodonální chirurgii a na implantologii. Je členem organizace Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, American Academy of Periodontology, International Association of Oral and Maxillofacial Surgery, American Dental Association. Dr. Plakwicz přednáší na celostátních i mezinárodních symposiích a kongresech zejména o autotransplantacích zubů.

Generální partneři
Partneři
Sponzoři