Claudia Stößer

Claudia Stößer vystudovala obor zubní technik v Karlsruhe v letech 1972 – 1976. Do r. 1999 pracovala v různých zubních laboratořích se zaměřením na zubní náhrady. V letech 1999 – 2006 pracovala jako ortodontická technika v ortodontické praxi ve Woerthu a od r. 2006 do současnosti jako ortodontická technika v ortodontické praxi ve Speyeru. V rámci Center for Dental Communication (CDC), vzdělávacího centra Dentaurum Group v Ispringen vede odborné kurzy se zaměřením na KFO Creativ. Na téma KFO Creativ také publikuje v odborných časopisech, zvl. v časopisech nakladatelství Quintessenz.

Generální partneři
Partneři
Sponzoři