Ewa M. Czochrowska

Dr. Ewa Monika Czochrowska vystudovala zubní lékařství na lékařské fakultě ve Varšavě a absolvovala roku 1991. Mezi lety 1991 – 1994 působila jako odborná asistentka na katedře konzervativní stomatologie a parodontologie. Roku 1997 ukončila postgraduální specializační studium ortodoncie na univerzitě v Oslo, kde pak působila jako členka výzkumného týmu na katedře ortodoncie do roku 2002. V roce 2003 získala doktorát (nejvyšší akademický titul udílený ve Skandinávii) na Univerzitě v Oslo za práci týkající se léčby dospívajících pacientů s chybějícími zuby se zaměřením na autotransplantace zubů. Je nositelkou ocenění AJODO Helen and B.F. Dewel Orthodontic Award za rok 2002. Je členkou výboru European Orthodontic Society a President-Elect Evropské ortodontické společnosti na rok 2014; dále pracuje jako členka výboru Polské ortodontické společnosti. Ve Varšavě vede svou privátní ortodontickou praxi. Na katedře parodontologie lékařské fakulty ve Varšavě se v současnosti zabývá především výsledky transplantace zubů v Polsku a různými aspekty multidisciplinární léčby.

Generální partneři
Partneři
Sponzoři