KLÍČOVÉ FAKTORY ÚSPĚŠNÉ TRANSPLANTACE ZUBŮ A DALŠÍ MOŽNOSTI ROZVOJE

Ewa M. Czochrowska, D.D.S., Dr. Odont.  

Hlavní přednáška - sobota 22.9.2012

V posledních čtyřiceti letech byl na univerzitě v Oslo úspěšné aplikován postup autotransplantace vyvíjejících se zubů k řešení stavů chybějících zubů u dětí. V minulém desetiletí byl tento postup rovněž úspěšně přejat i v Polsku, kde přinesl srovnatelné výsledky. Přednáška podává podrobný popis protokolu transplantace zubu, jež se používá v Oslo, včetně indikací, chirurgické metody a následného sledování pacientů. Předmětem diskuse je prediktabilita výsledku této metody vycházející z výsledků vlastních studií. Ve druhé části přednášky se probírají další možnosti aplikace tohoto léčebného postupu: transalveolární transplantace, jež je chirurgicky využita k napřímení ektopicky umístěných zubů, autotransplantace zubů moudrosti a nové postupy. Důraz bude položen zejména na ty kritické aspekty autotransplantace, které mohou přispívat k horším výsledkům v anteriorním segmentu horní čelisti. Poslední část přednášky je věnována diskusi o obnově normálního alveolárního výběžku po transplantaci.

Generální partneři
Partneři
Sponzoři