Registrace

Registraci účastníků vyřizuje sekretariát konference:

GUARANT International spol. s r.o. / XVIII. Kongres ČOS
Na Pankráci 17, 14021 Praha 4
Tel.: (+420) 284 001 444
Fax: (+420) 284 001 448
E-mail: COS2017@guarant.cz  
Web: www.kongrescos.cz  

on-line registrační formulář je dostupný zde  

Vystavení daňového dokladu

Daňový doklad za platbu registračního poplatku a ubytování Vám bude vystaven na požádání v průběhu konání kongresu. V případě zájmu kontaktujte, prosím, registrační přepážku v místě konání. Pokud doklad potřebujete obdržet před konáním samotného kongresu, kontaktujte prosím sekretariát - COS2017@guarant.cz  .

V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte kongresový sekretariát emailem na COS2017@guarant.cz  .

Potvrzení o účasti

Potvrzení o účasti obdržíte při registraci na místě spolu s ostatními kongresovými materiály.

Registrační poplatky

# Kategorie Platba do 30.6.2017 Platba od 1.7.2017
1. Členové ČOS, SOS - praktičtí ortodontisté 12 500 Kč 13 500 Kč
2. Nečlenové ČOS, SOS 15 000 Kč 16 000 Kč
3. Zaměstnanci *) 5 000 Kč 6 000 Kč
4.1. Postgraduanti (členové ČOS, SOS) **) 4 500 Kč 5 500 Kč
4.2. Postgraduanti (nečlenové ČOS, SOS) **) 5 500 Kč 6 500 Kč
5. Doprovod 3 000 Kč 4 000 Kč
6. Ortodontické asistentky 4 500 Kč 5 000 Kč
7. Zubní technici 4 500 Kč 5 000 Kč
8. Zubní lékaři - neortodontisté - 1 den 3 800 Kč 4 500 Kč
9. Aktivní účastníci - přednáška - 1. autor 0 Kč 0 Kč
10. Čestní členové ČOS, SOS 0 Kč 0 Kč
11. Student zubního lékařství, jeden den ***) 1300 Kč 1800 Kč
*) Členové České ortodontické společnosti a Slovenské ortodontické společnosti - ortodontičtí specialisté zaměstnaní plným úvazkem (min. 0,8) na klinice, kde na ortodontickém oddělní jsou nejméně tři rezidentská školicí místa pro výchovu ortodontických specialistů (doloží čestným prohlášením).
**) Lékaři ve specializační přípravě v ortodoncii nebo maxilofaciální chirurgii, kteří jsou plnou náplní práce na stomatologické klinice (doloží potvrzení vedoucího lékaře oddělení kliniky).
***) Studenti zubního lékařství (doloží potvrzením z fakulty). Poplatek je za jeden kongresový den vybraný účastníkem.

Registrační poplatek zahrnuje:

Registrační poplatek pro kategorie 1, 2, 3 a 4 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program 14. - 16.9.2017, výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky, obědy.
 • Uvítací večer dne 14.9.2017.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.
 • Vstup na Prezidentský večer na Ještědu dne 15.9.2017.

Registrační poplatek pro kategorii 5 zahrnuje:

 • Uvítací večer dne 14.9.2017.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.
 • Vstup na Prezidentský večer na Ještědu dne 15.9.2017.
 • Pěší prohlídka Liberce 15. 9. 2017

Registrační poplatek pro kategorii 6 a 7 zahrnuje:

 • Vstup na přednášky sekce pro ortodontické asistentky a zubní techniky, výstavu a posterovou sekci dne 14. - 15.9.2017.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky dne 14. - 15.9.2017.
 • Obědy dne 14. - 15.9.2017.
 • Uvítací večer dne 14.9.2017.
 • Společenský večer pro ortodontické asistentky a zubní techniky dne 14.9.2017.

Registrace pro kategorie 8 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program v daný den, výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky a oběd .

Registrace pro kategorie 9 a 10 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program 14. - 16.9.2017, výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky, obědy.
 • Uvítací večer dne 14.9.2017.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.
 • Vstup na Prezidentský večer na Ještědu dne 15.9.2017.

Registrace pro kategorii 11 zahrnuje:

 • Vstup na jeden den odborného programu 14., 15. nebo 16.9.2017, výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky, obědy.
 • Uvítací večer dne 14.9.2017.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.

V případě zájmu o registraci je nutné vyplnit Formulář pro osobní údaje a následně pokračovat ve výběru příslušného registračního poplatku. V průběhu registrace Vám bude na emailovou adresu zasláno automaticky vygenerované heslo. Heslo je totožné pro všechny dostupné online formuláře (registrace a ubytování), ale také pro on-line platební systém (viz. Platební podmínky).

Po vyplnění registračního formuláře Vám bude do tří pracovních dnů zasláno emailem potvrzení spolu s informacemi pro provedení platby.

Online registrace bude uzavřena 7.9.2017. Po tomto datu bude možná pouze registrace na místě u registrační přepážky.

Registrační přepážka v místě konání kongresu

Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce kongresových materiálů, pozvánek na společenské akce a potvrzení o účasti na kongresu bude probíhat u registrační přepážky. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro účastníky kongresu. Předběžné otevírací hodiny budou upřesněny později.

Zrušení rezervace

Sekretariát kongresu musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem (COS2017@guarant.cz  ) nebo faxem (+420 284 001 448). Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Datum Storno poplatek
Do 30.6.2017 administrativní poplatek 300 Kč
Od 1.7. do 14.8.2017 50% registračního poplatku
Od 15.8.2017 Storno poplatek ve výši registračního poplatku
V případě změny registrace/ubytování/vratky vzniklé pochybením účastníka si GUARANT International vyhrazuje právo účtovat 300 Kč manipulační poplatek.

Platební podmínky

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem kongresu, a to bankovním převodem nebo kreditní kartou.

Včasný registrační poplatek je nutno uhradit do 30.6.2017 !!!

1. platba bankovním převodem

Bankovní údaje s jedinečným desetimístným variabilním symbolem Vám budou zaslány do 3 pracovních dnů od vyplnění registračního formuláře. Platby bez tohoto symbolu nemohou být identifikovány a registrace nebude potvrzena.

Platba bankovním převodem je možná pouze do 31.8.2017. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou (prostřednictvím on-line platebního systému  

Upozornění:

Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.

2. Platba platební kartou

Možnost platit platebními kartami: Mastercard/Eurocard, VISA a Diners Club.

Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém  

Systém je dostupný s heslem, které bylo zasláno na Váš email během registračního procesu a akceptuje platební karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club.

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Mediální partner