Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové,

Je mi velkým potěšením Vás pozvat do mého rodného města Liberce, kde se ve dnech 14.–16. září 2017 uskuteční v moderních prostorách Technické univerzity již 18. kongres České ortodontické společnosti. Je také potěšující, že nad konáním kongresu převzali laskavou záštitu rektoři obou spolupořádajících univerzit, Univerzity Karlovy a Technické univerzity v Liberci.

Letošní rok bude pro konání kongresu České ortodontické společnosti hned z několika důvodů výjimečný. V loňském roce oslavila Česká stomatologická komora již čtvrtstoletí své existence. Českou ortodontickou společnost toto významné výročí čeká právě letos. Pořádání výročních kongresů naší společnosti navíc také letos dovrší symbolickou hranici dospělosti, doufejme tedy, že se bude jednat o dobrý plnoletý ročník.

I tento rok jsme oslovili řadu významných světových i domácích odborníků. Věříme, že hlavní témata kongresu upoutají vaši pozornost. Protože, je-li ve světě ortodoncie něco nového, je to téma Surgery First, které přináší ve srovnání s tradičním postupem mnoho výhod, ale také mnohá úskalí. Pozvánku na kongresový kurz přijal jeden z průkopníků a nejvýznačnějších odborníků na toto téma, prof. Junji Sugawara, který se s námi navíc podělí o své dlouhodobé zkušenosti s použitím skeletálního kotvení, a to nejen v indikaci Surgery First. Cílem kongresového kurzu bude mimo jiné seznámit Vás s technikou správného zavádění skeletálního kotevního systému SAS v těchto indikacích. Své zkušenosti s technikou Surgery First představí také nám všem známý odborník na ortognátní chirurgii doc. René Foltán.

Je-li ve světě ortodoncie něco starého, avšak stále aktuálního a leckdy nepříjemně přítomného, je to téma retence a stability výsledků ortodontické léčby. Své studie, poznatky a doporučení k dosažení dlouhodobé stability přijedou představit přední odborníci na toto téma, prof. Simon Littlewood a prof. Piotr Fudalej. Třetím tématem je dynamicky se rozvíjející technika léčby fóliovými aparáty Invisalign. Novinky z tohoto překotně se rozvíjejícího se segmentu a spojení digitální ortodoncie s aparáty Invisalign představí prof. Alessandro Greco.

Čestné členství České ortodontické společnosti obdrží tento rok prof. Jean-Pierre Joho. Během čestné přednášky Bedřicha Neumanna se s námi prof. Joho podělí o své dlouholeté zkušenosti při ošetřování dětských i dospělých pacientů.

Jako již tradičně bude součástí kongresu také dvoudenní blok pro ortodontické asistentky a laboranty. Program asistentek bude zaměřen na komunikaci s pacienty, psychologii, stresové situace a také na hygienu v ortodontické ordinaci. Program laborantů pak bude tematicky souviset s hlavními tématy kongresu. Pozornost bude věnována zejména laboratorním postupům souvisejícím s technikou Surgery First a s retenčními aparáty.

Vědecký program bude samozřejmě doplněn také společenským programem pro ortodontické asistentky i laboranty, a to v legendárním historickém Radničním sklípku. Prezidentský večer pak slibuje nevšední zážitek na Ještědu, ikonickém místě města Liberce. Jako téma letošního prezidentského večera jsme, vzhledem k futuristickému vzhledu místa konání, zvolili budoucnost.

Těšíme se na setkání s Vámi v Liberci!

Za organizační výbor kongresu,

MUDr. Josef Kučera, Ph.D.
Prezident kongresu

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Mediální partner