Informace pro autory

Žádáme autory, kteří chtějí přispět do vědeckého programu kongresu, aby vyplnili abstrakt přes webové stránky www.kongrescos.cz.

On-line formulář pro podání přihlášky abstrakt.

Šablona vytvořená pro autory posterů je k dispozici zde (.ppt).  

Termín uzávěrky abstrakt je 31.5.2017.

Kategorie:

  • Hlavní vědecký program
  • Posterová sekce

Vědecká komise si vyhrazuje právo zařadit příspěvky do jiné kategorie po konzultaci s autorem. Přednostně budou přijímány sdělení týkající se hlavních témat kongresu.

V průběhu kongresu bude vědecká konference hodnotit nejlepší postgraduantskou přednášku (platí pro lékaře v postgraduální přípravě a maximálně 2 roky po jejím ukončení, abstrakt označte písmeny PG), nejlepší vědecký poster a nejlepší poster s přínosem pro praxi.

Autoři budou uvědomeni do 30. června 2017. Abstrakta budou publikována ve sborníku kongresu.

Délka přednášky v hlavním vědeckém programu je 15 minut, v ostatních sekcích minimálně 20 minut. První autor přednášky neplatí kongresový poplatek.

Posterová sekce bude realizována formou elektronických posterů. Akceptována bude jedna strana ve formátu PDF, rozměr šablony je 52 x 63,5?cm (9:11). Další podrobnosti pro autory jsou uvedeny na internetových stránkách kongresu.

Pokyny pro formátování abstrakt

1. Nadpis (maximálně 10 slov)
2. Autoři (jméno přednášejícího nebo hlavního autora posteru uveďte na první místo)
3. Pracoviště (celou adresu uveďte na příslušném místě formuláře)
4. Cíl práce
Materiál (nebo soubor)
Metodika
Výsledky
Závěry

Abstrakta nesplňující požadavky na formální úpravu budou vrácena autorovi k přepracování v určeném termínu, po jehož uplynutí nemohou být otištěna. Není přípustné uvést, že výsledky budou předloženy až během přednášky nebo v posteru. V takovém případě by vědecká komise nemohla zaujmout k příspěvku stanovisko.

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Mediální partner