XVIII. kongres České ortodontické společnosti

Datum

14. - 16.9.2017

Místo konání

Technická univerzita v Liberci - Pavilon G
Studentská 2
46117 Liberec 1
Česká republika

Kongresový kurz

Junji Sugawara - 14. září 2017

Hlavní témata

Skeletální kotvení a surgery first
Retence a stabilita
Invisalign
Polytématika

Hlavní přednášející

Junji Sugawara
René Foltán
Simon Littlewood
Piotr Fudalej
Alessandro Greco
Oldřich Jirsák

Čestná přednáška Bedřicha Neumanna

Jean Pierre Joho

Sekce pro ortodontické asistentky 14. - 15.9.2017

Hygiena v ortodontické praxi
Komunikace a stresové situace

Sekce pro zubní techniky 14. - 15.9.2017

Konstrukce aparátů vyžadující skeletální kotvení
Retenční aparáty

Jednací jazyk

čeština, angličtina (simultánní tlumočení)

Prezident

MUDr. Josef Kučera, Ph.D.
president@kongrescos.cz   

Vědecký sekretariát kongresu

MUDr. Ivo Marek, Ph.D.
abstrakt@kongrescos.cz   

Organizační sekretariát

GUARANT International spol. s r.o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
COS2017@guarant.cz  
president@kongrescos.cz  

Webové stránky ČOS

www.orthodont-cz.cz  
Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Mediální partner