Herbstova metoda léčby – usnadnění obtížného léčení Angleovy II. třídy

Prof. Sabine Ruf, Ph.D.  

Kongresový kurz - čtvrtek 30.9.2010

Herbstův aparát je vědecky ověřený postup pro léčbu Angleovy II. třídy 1. a 2. oddělení.

Oproti snímatelným funkčím aparátům a fi xním aparátům v kombinaci se zevním tahem a/nebo elastickými tahy II. třídy představuje několik výhod:

  1. je vysoce účinný pro post-adolescentní a dospělé pacienty,
  2. stimuluje remodelaci TMK,
  3. není závislý na pacientově spolupráci,
  4. zkracuje dobu léčení (7-9 měsíců),
  5. redukuje počet nezbytných maxilárních extrakcí,
  6. je alternativou k ortognátnímu chirurgickému zákroku.

Tento příspěvek se zaměří na vědecké principy, na výhody a nevýhody Herbstovy léčby u adolescentních a dospělých pacientů se zvláštním přihlédnutím k funkci TMK a k výsledkům a stabilitě léčby.

Generální partneři
Hlavní partner
Partneři