Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, milí kolegové,

dovolte mi, abych Vás jménem svým a jménem organizačního výboru pozvala na XI. kongres České ortodontické společnosti.

Je již několikaletou tradicí, že se ortodontisté setkávají na konci léta, aby na kongresu načerpali nové znalosti a inspirace do své práce a aby se setkali se svými kolegy, přáteli či spolužáky. V tomto roce se bude kongres konat v samotném centru jihomoravské metropole Brna, v sídle Brněnské filharmonie - Besedním domě.

Hlavním tématem kongresu bude problematika Angleovy II. třídy, kterou se bude zabývat Prof. Sabine Ruf, Ph.D. v rámci kongresového kurzu a jedné z klíčových přednášek. Druhým hlavním tématem bude spolupráce ortodontisty a estetického zubního lékaře. Klíčovou přednášející bude Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., která nás seznámí s možnostmi a úskalími estetických korekcí a bělení zubů u ortodontických anomálií. Můžeme se těšit na další hlavní přednášející a jejich zajímavá témata. MUDr. Miroslava Švábová, CSc. rozšíří naše znalosti o dědičnosti ortodontických anomálií. Jak se bránit syndromu vyhoření se dozvíme od PhDr. Jany Severové, CSc. Čestnou přednášku Bedřicha Neumanna pro nás připravuje Doc. MUDr. Olga Jedličková, CSc. Věřím, že uvedení přednášející jsou nejenom pro mne, ale i pro Vás zárukou vysoké úrovně odborného programu.

Kromě odborného programu pro lékaře připravujeme cyklus přednášek pro ortodontické asistentky a zubní techniky. Chystáme mnoho zajímavých přednášek na téma komunikace s pacientem, ošetřování hendikepovaných a problémových dětí, lingvální technika, ergonomie práce, otiskování u rozštěpových pacientů, spolupráce zubního technika a ortodontisty a další.

Besední dům představuje krásný reprezentativní prostor pro naše setkání. Vedle odborného programu zde proběhne i výstava fi rem a doprovodný program. Netradiční možností, jak strávit předvečer prvního kongresového dne, bude divadelní představení Éros od Pavla Kohouta s Marianem Labudou v hlavní roli. Z organizačních důvodů je nutné se na toto divadelní představení registrovat ve stanoveném termínu.

Všichni jste srdečně zváni. Přijeďte si vychutnat Génia loci Besedního domu, centra Brna, …

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně.

MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.
Prezident kongresu

Generální partneři
Hlavní partner
Partneři