Informace pro autory

Formulář pro abstrakt je k dispozici zde  .

Termín uzávěrky abstrakt je 31. 5. 2010.

Přihlášky abstrakt zasílejte vědeckému sekretariátu na adresu: abstrakt@kongrescos.cz  .

Kategorie

  • Hlavní vědecký program
  • Posterová sekce
  • Sekce pro ortodontické asistentky
  • Sekce pro zubní techniky

Vědecká komise si vyhrazuje právo zařadit příspěvky do jiné kategorie po konzultaci s autorem. Přednostně budou přijímány do hlavního vědeckého programu sdělení týkající se hlavních témat kongresu (Angleova II. třída, Spolupráce ortodontisty a estetického zubního lékaře).

V průběhu kongresu bude vědecká komise hodnotit nejlepší postgraduantskou přednášku (platí pro lékaře v postgraduální přípravě a maximálně 2 roky po jejím ukončení, abstrakt označte písmeny PG), nejlepší vědecký poster a nejlepší poster s přínosem pro praxi.

Autoři budou uvědoměni do 31.7.2010. Abstrakta budou publikována ve sborníku kongresu a v časopise Ortodoncie.

Délka přednášky v hlavním vědeckém programu je 15 minut, v ostatních sekcích 20 minut. Autoři budou informováni o podmínkách a technických detailech při potvrzení přihlášky. První autor přednášky neplatí kongresový poplatek.

Velikost posterových tabulí bude 100 cm na šířku a 200 cm na výšku. Pro zachování dobré čitelnosti posteru doporučujeme dle uvážení velikost 90 x 120 cm.

Postery budou vystaveny 30.9. – 2.10.2010 v divadle Reduta.

Pokyny pro formátování abstrakt

1. Nadpis (maximálně 10 slov)
2. Autoři (jméno přednášejícího nebo hlavního autora posteru uveďte na první místo)
3. Pracoviště (celou adresu uveďte na příslušném místě přihlášky)
4. Cíl práce
Materiál (nebo soubor)
Metodika
Výsledky
Závěr
Tento bod platí pro hlavní vědecký program a posterovou sekci.

Abstrakta nesplňující požadavky na formální úpravu budou vrácena autorovi k přepracování v určeném termínu, po jehož uplynutí nemohou být otištěna. Není přípustné uvést, že výsledky budou předloženy až během přednášky nebo posteru. V takovém případě by vědecká komise nemohla zaujmout k příspěvku stanovisko.

Generální partneři
Hlavní partner
Partneři