Prof. Sabine Ruf, Ph.D.

Profesorka Ruf je v současné době přednostou kliniky, profesorkou a vedoucí katedry ortodoncie na univerzitě Justus-Liebig-University v Giessenu v Německu.

V letech 1986 – 1991 vystudovala fakultu stomatologie na univerzitě v Giessenu. Na stejné univerzitě dále postgraduálně vystudovala obor ortodoncie a získala titul Ph.D. Profesorka Ruf získala několik národních a mezinárodních cen za výzkum, mezi nimi Cenu za výzkum W.J.B. Houstona /W.J.B. Houston Research Award/ Evropské ortodontické společnosti /European Orthodontic Society/ a Světovou cenu S.I.D.O. /S.I.D.O. World Award/ Italské ortodontické společnosti. V letech 2002 – 2005 působila jako přednosta kliniky, profesorka a vedoucí katedry ortodoncie na Bernské univerzitě ve Švýcarsku a následně se vrátila do Německa.

Profesorka Ruf realizovala rozsáhlý výzkum v oblasti léčení funkčními aparáty a jejich efektu na funkci TMK, /TMJ/ přičemž věnovala zvláštní pozornost Herbstovu aparátu. Je jednou z autorů a spoluautorkou knihy ”Herbstův aparát” a autorkou více než šedesáti vědeckých a klinických statí v renomovaných odborných periodikách. Je členkou redakční rady ve čtyřech národních a mezinárodních odborných periodikách o ortodoncii a aktivní členkou různých organizací, včetně Angle Society of Europe, Evropské ortodontické společnosti /European Orthodontic Society / a Německé ortodontické společnosti /German Orthodontic Society/.

Generální partneři
Hlavní partner
Partneři