UBYTOVÁNÍ

Společnost GUARANT International (dále uvedena jako sekretariát kongresu) byla ustanovena oficiálním zprostředkovatelem ubytování pro účastníky XIV. kongresu České ortodontické společnosti (ČOS 2013) a bude zajišťovat všechny související záležitosti.

Pro účastníky kongresu je zajištěno ubytování různých kategorií za zvýhodněné ceny v ubytovacích zařízeních v blízkosti hotelu Angelo Hotel Pilsen (AHP).

Pro seznam hotelů klikněte prosím zde.

Seznam hotelů

Hotel Kategorie Cena v Kč
jednolůžkový / dvoulůžkový
Angelo Hotel Pilsen
Zóna *
Angelo Hotel Pilsen **** 1 500 / 1 750 místo konání akce
Primavera Hotel & Congress Centre **** 1 290 / 1 490 2
Astory **** 1 190 / 1 615 1
Astory
dvoulůžkový pokoj
pro 1 osobu
**** 1 400 1
Central **** 1 090 / 1 490 1
Central
dvoulůžkový pokoj
pro 1 osobu
**** 1 190 1
Best Western Hotel Trend *** 1 180 / 1 690 1
Best Western Hotel Trend
dvoulůžkový pokoj
pro 1 osobu
*** 1 580 1
Ibis Hotel Plzeň *** 1 369 / 1 599 3
Slovan *** 1 050 / 1 400 1
Slovan
dvoulůžkový pokoj
pro 1 osobu
*** 1 200 1
Victoria *** 1 050 / 1 450 2
Victoria
dvoulůžkový pokoj
pro 1 osobu
*** 1 050 2
Pension CITY
STANDARD pokoj
penzion 1 090 / 1 490 1
Pension CITY
dvoulůžkový STANDARD
pokoj pro 1 osobu
penzion 1 090 1
Pension CITY
ECONOMY pokoj **
penzion 950 / 1 250 1

* Vzdálenost hotelu od místa konání akce
Zóna 1 – 10 až 15 minut
Zóna 2 – 15 až 20 minut
Zóna 3 – 20 až 25 minut

** Pokoje typu Economy mají sprchu na pokoji a vlastní toaletu umístěnou na chodbě. Klíče od ní má pouze host daného pokoje.

Ceny ubytování jsou za pokoj a noc a zahrnují 15 % DPH, snídani a místní poplatky.

Všechny výše uvedené ceny jsou za pokoj a noc včetně snídaně a 15 % DPH. V případě, že by před začátkem kongresu nastala změna sazby DPH, sekretariát kongresu automaticky změní cenu Vašeho ubytování a následně Vás bude o této změně písemně informovat.

Poznámka: Cena ubytování není zahrnuta v registračním poplatku.

Skupinové rezervace

Pro skupinové rezervace kontaktujte prosím sekretariát kongresu na e-mailové adrese cos2013@guarant.cz, telefonicky +420 284 001 444 nebo faxem +420 284 001 448.

Jak si rezervovat ubytování

K rezervaci ubytování využijte prosím on-line ubytovací formulář.

On-line ubytovací formulář je přístupný pouze s heslem. Jednoduše vyplňte prosím formulář s osobními údaji a heslo Vám bude automaticky zasláno. Vaše heslo je totožné pro všechny on-line formuláře.

Požadavky na rezervace budou zpracovávány v pořadí, v jakém budou na sekretariát kongresu přicházet. Vzhledem k velké poptávce a skutečnosti, že množství pokojů je limitováno, rezervujte si, prosím, pokud možno své ubytování co nejdříve.

Všechny výše uvedené ceny jsou za pokoj a noc včetně snídaně a 15 % DPH. V případě, že by před začátkem kongresu nastala změna sazby DPH, sekretariát kongresu automaticky změní cenu Vašeho ubytování a následně Vás bude o této změně písemně informovat.

Potvrzení ubytování

Standardní rezervace

Aby byla Vaše rezervace garantována, je potřebné uhradit částku za celý pobyt. Následně po obdržení platby za ubytování Vám bude Vaše rezervace potvrzena e-mailem.

Ubytování v celkové výši musí být uhrazeno nejpozději do 15. 08. 2013, jinak nebude Vaše rezervace provedena.

Další náklady spojené s pobytem (televize, minibar, parkovné atd.) musí být zaplaceny účastníkem při odjezdu z hotelu na hotelové recepci. Hotel může po účastníkovi požadovat garanci těchto dalších nákladů formou autorizace na platební kartě při příjezdu na recepci nebo formou složení depozitu v hotovosti.

V případě sdílení pokoje s dalším účastníkem kongresu je možné uhradit pouze poměrovou částku. Faktura po kongresu může být na požádání vystavena každému zvlášť. Tento požadavek uveďte prosím do poznámky v registračním formuláři.

Zrušení ubytování, změny a vrácení úhrady za ubytování

Všechny změny týkající se rezervace ubytování, nebo její případné zrušení musí být zaslány písemně na sekretariát kongresu e-mailem: cos2013@guarant.cz nebo faxem + 420 284 001 448. Telefonické změny nebo storna nebudou akceptovány.

Za datum zrušení objednaných služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění na sekretariát kongresu.

Případné vrácení úhrad bude řešeno po skončení kongresu.

Prosíme účastníky kongresu, aby v případě jakýchkoliv změn nekontaktovali samotný hotel, ale obraceli se výhradně na sekretariát kongresu, který veškeré změny vyřizuje.

Storno podmínky

V případě zrušení nebo zkrácení hotelové rezervace budou platit následující storno podmínky:

Termín zrušení rezervace Storno poplatek
Do 15. 8. 2013 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 CZK
16. 8. – 25. 8. 2013 30 % z ceny zrušeného ubytování
26. 8. – 31. 8. 2013           50 % z ceny zrušeného ubytování
1. 9. – 7. 9. 2013 80 % z ceny zrušeného ubytování
Od 8. 9. 2013 100 % z ceny zrušeného ubytování
Nedojezd 100 % z celkové ceny ubytování

V případě nedojezdu bude Vaše rezervace držena do 12:00 hod následujícího dne, poté bude Vaše rezervace zrušena.

Změny rezervací vyřizuje sekretariát kongresu do 23. září 2013 nebo až na registrační přepážce v místě konání.

Platební podmínky

Ubytování musí být uhrazeno v Kč a to bankovním převodem nebo platební kartou.

Platba bankovním převodem je možná pouze do 4. září 2013. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou (prostřednictvím on-line platebního systému, nebo zasláním autorizačního formuláře).

Bankovní převod

Banka: Československá obchodní banka
Adresa banky: Na Příkopě 18, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Název účtu: GUARANT International spol. s. r. o.
Číslo účtu: 79353/0300
IBAN: CZ53 0300 0000 0000 0007 9353
SWIFT: CEKOCZPP
Variabilní symbol: ČOS 2013 / Vaše jméno *

* Neumožňuje-li Vaše banka uvést písmenné údaje do variabilního symbolu, napište prosím pouze číslo 201313 a Vaše jméno do Zprávy pro příjemce - jinak nelze platbu identifikovat.

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.

Platební karta

Účastníci mají možnost platit platebními kartami Visa, MasterCard/Eurocard, Diners Club a American Express.

Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém, který akceptuje platební karty Visa, MasterCard/Eurocard a Diners Club, nebo můžete zaslat vyplněný a podepsaný autorizační formulář. V tomto případě lze použít též platební karty společností American Express.

V případě, že budete posílat autorizační formulář, zašlete jej prosím vyplněný a podepsaný z bezpečnostních důvodů faxem nikoli e-mailem na faxové číslo +420 284 001 448.

Snažíme se o ohleduplný přístup k životnímu prostředí. Ke zpracování kongresových materiálů používáme recyklované a k přírodě šetrné materiály.

ČESKÁ ORTODONTICKÁ SPOLEČNOST

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

3M Unitek
JPS Dentální výrobky

PARTNEŘI

Altis Group
ROD Praha

PARTNEŘI SEKCE PRO ZUBNÍ TECHNIKY

Dentamed
FORESTADENT

OSTATNÍ PARTNEŘI

SPIDER BAG

© design 2013 | Hanja.eu | webdesign Creative Studio