INFORMACE PRO AUTORY

Žádáme autory, kteří chtějí přispět do vědeckého programu kongresu, aby si stáhli a vyplnili formulář pro přihlášení abstrakt. Formulář naleznete zde.

Termín uzávěrky abstrakt je 15. 6. 2013.

Přihlášky abstrakt zasílejte vědeckému sekretariátu na adresu: rovnatka.oulicka@seznam.cz

KATEGORIE

 • Hlavní vědecký program
 • Posterová sekce
 • Sekce pro ortodontické asistentky
 • Sekce pro zubní techniky

Vědecká komise si vyhrazuje právo zařadit příspěvky do jiné kategorie po konzultaci s autorem. Přednostně budou přijímány do hlavního vědeckého programu sdělení týkající se hlavních témat kongresu.

V průběhu kongresu bude vědecká konference hodnotit nejlepší postgraduantskou přednášku (platí pro lékaře v postgraduální přípravě a maximálně 2 roky po jejím ukončení, abstrakt označte písmeny PG), nejlepší vědecký poster a nejlepší poster s přínosem pro praxi.

Autoři budou uvědoměni do 31. 7. 2013. Abstrakta budou publikována ve sborníku kongresu a v časopise Ortodoncie.

Délka přednášky v hlavním vědeckém programu je 15 minut, v ostatních sekcích 20 minut. První autor přednášky neplatí kongresový poplatek.

Posterová sekce bude realizována formou elektronických posterů. Akceptována bude 1 strana ve formátu PDF, rozměr šablony je 52x63,5 cm (9x11). Šablonu pro vytvoření posteru si můžete stáhnout zde.

POKYNY PRO FORMÁTOVÁNÍ ABSTRAKT

 1. Nadpis (maximálně 10 slov)
 2. Autoři (jméno přednášejícího nebo hlavního autora posteru uveďte na první místo)
 3. Pracoviště (celou adresu uveďte na příslušném místě přihlášky)
 4. Cíl práce
  Materiál (nebo soubor)
  Metodika
  Výsledky
  Závěry

Tento bod platí pro hlavní vědecký program a e-posterovou sekci.

Abstrakta nesplňující požadavky na formální úpravu budou vrácena autorovi k přepracování v určeném termínu, po jehož uplynutí nemohou být otištěna. Není přípustné uvést, že výsledky budou předloženy až během přednášky nebo posteru. V takovém případě by vědecká komise nemohla zaujmout k příspěvku stanovisko.

Snažíme se o ohleduplný přístup k životnímu prostředí. Ke zpracování kongresových materiálů používáme recyklované a k přírodě šetrné materiály.

ČESKÁ ORTODONTICKÁ SPOLEČNOST

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

3M Unitek
JPS Dentální výrobky

PARTNEŘI

Altis Group
ROD Praha

PARTNEŘI SEKCE PRO ZUBNÍ TECHNIKY

Dentamed
FORESTADENT

OSTATNÍ PARTNEŘI

SPIDER BAG

© design 2013 | Hanja.eu | webdesign Creative Studio