MĚSTO PLZEŇ

Plzeň

Plzeň je čtvrtým největším městem v České republice. V západní části Čech zaujímá výrazné dominantní postavení jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum. Město bylo založeno v roce 1295 na soutoku řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže českým králem Václavem II. Výhodná geografická poloha mezi Prahou a zemskými hranicemi mu umožnila rychlý ekonomický rozvoj.

Plzeň

Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 125 km2 a žije zde zhruba 167 000 obyvatel. Vysoká kulturní i hospodářská úroveň města se odrazila v osobitém stavebním vývoji. Historické jádro města bylo v roce 1989 prohlášeno městskou památkovou rezervací. Mezi cenné stavební památky patří zejména gotický chrám sv. Bartoloměje, renesanční radnice, barokní přestavby budov arciděkanství a františkánského kláštera či židovská synagoga.

Plzeň

Na přelomu 19. a 20. století byly dokončeny náročné stavby veřejných budov, např. městské divadlo, muzeum, Měšťanská beseda ap. Zcela ojedinělý je soubor 18 domů vyzdobených sgrafity podle návrhů Mikoláše Alše.

Plzeň

V období industrializace v 19. století byly v Plzni založeny známé průmyslové giganty – strojírenský komplex Škoda a Plzeňský Prazdroj. Mimořádným projektem v rámci celé České republiky je současná výstavba moderní průmyslové zóny Borská pole. Úsilí o zkvalitnění úrovně vzdělání vyvrcholilo v roce 1991 založením Západočeské univerzity. Neobyčejně široká je také síť středních odborných škol, gymnázií a škol uměleckých. V Plzni působí také mezinárodní instituce – Alliance Française, Anglická knihovna a Rakouská knihovna. Duchovní tradice města byly posíleny založením biskupství v roce 1993. Rekreační možnosti Plzně jsou překvapivě bohaté, neboť město obklopují četné lesy s mnoha vodními plochami. Okolí města skýtá rozmanité možnosti výletů za historickými památkami Plzeňska.

Současná Plzeň je jedinečná nejen světovou značkou piva, ale má velký kreativní potencionál. Její dlouhodobá vize otevřeného kulturního města vyústila v úspěšnou kandidaturu na Evropské hlavní město kultury roku 2015.

Plzeň 2015

Projekt Evropské hlavní město kultury je považován za jeden z nejprestižnějších a nejúspěšnějších rozvojových projektů Evropské unie. Vybraným městům nabízí příležitost zviditelnit se a zapojit místní umělce do evropského kontextu, zkvalitnit svoji kulturní nabídku a docílit trvalé proměny města. V České republice se o tento titul ucházely Plzeň, Ostrava a Hradec Králové. Ve finále soutěže byla mezinárodní odbornou porotou vybrána a oficiálně jmenována Radou ministrů kultury EU Plzeň. V rámci tohoto projektu by se Plzeň měla proměnit v moderní dynamické město, které inspiruje, otevírá a rozšiřuje prostor pro různé aktivity, obory, technologie, umělecké žánry, názory a vyznání. Projekt nabízí občanům Plzně příležitost podílet se na přeměně svého města v lepší místo pro život, představit kvalitní místní i českou kulturu Evropě a zároveň se nechat inspirovat zajímavými zahraničními uměleckými trendy. Mottem plzeňského projektu je heslo: „Pilsen, open up!“ Právě otevřenost novým myšlenkám, inovacím a kreativitě vévodí dramaturgii této nejvýznamnější české kulturní události roku 2015. Především jde o otevření nového prostoru pro menšinové žánry, multikulturní společnost, mezigenerační dialog, ale též pro propojení kultury a byznysu, vědy a umění, technologií a vzdělávání, veřejného prostoru a relaxace.

www.plzen2015.net

ZAJÍMAVOSTI

LOOSOVY INTERIÉRY V PLZNI

Adolf Loos pobýval v Plzni na přelomu 20. a 30. let velmi často, z Plzně pocházela i jeho poslední manželka, fotografka Claire Becková. Právě zde našel kultivované klienty, kteří byli často zároveň zákazníky nebo spolupracovníky plzeňské firmy Kapsa – Müller, pro kterou byla spolupráce s významným architektem prestižní záležitostí (Müllerova vila v Praze byla postavena pro potomka plzeňské rodiny Müllerových). V Plzni Adolf Loos realizoval přestavbu tzv. Brummelova domu (Husova 58) a 13 bytových interiérů. Odborníci považují Loosovy interiéry za jednu z největších deviz Plzně. Z hlediska současného vnímání památek moderní architektury je tento soubor podle odborníků nesmírně cenný i v kontextu celé evropské architektury 20. století. V roce 2003 zde u příležitosti 70. výročí úmrtí Adolfa Loose uspořádali mezinárodní sympozium (Národní památkový ústav v Plzni), které povzbudilo město Plzeň k aktivitám vedoucím k záchraně tohoto historického dědictví.

V posledních letech město Plzeň postupně získalo do svého majetku několik Loosových interiérů, další jsou v soukromých rukou, v jednom případě majitel přislíbil příležitostně jedenkrát ročně zpřístupnit objekt veřejnosti. V současné době jsou interiéry většinou prázdné, takže reprezentují jen fragmenty původního stavu. Budoucnost Loosových interiérů částečně řeší Program rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009–2019, který počítá se zavedením prohlídkové trasy po těchto objektech.

KATEDRÁLA SVATÉHO BARTOLOMĚJE

Plzeň

Stavba chrámu svatého Bartoloměje začala po roce 1295 a byla dokončena počátkem 16. století. Na hlavním oltáři můžete vidět opukovou sochu Plzeňské madony z roku 1390, jednu z nejhodnotnějších soch tzv. „krásného stylu“ českých madon (replika na vrcholu morového sloupu ze 17. století). Šternberská kaple s visutým svorníkem pochází z 1. poloviny 16. století. V roce 1993 zřídil papež Jan Pavel II. v Plzni biskupství a chrám sv. Bartoloměje se stal katedrálou. Věž katedrály je se svou výškou 102,6 m nejvyšší chrámovou věží v Čechách a je oblíbeným vyhlídkovým místem.

PIVOVAR

Plzeň

Významnou a neopomenutelnou kapitolu v dějinách a rozvoji města hraje zlatý mok. Pivo se v Plzni vaří takřka od jejího založení. První písemnou zprávu můžeme nalézt již v roce 1307. Později se pivo vařilo pouze v domech, kterým král Václav II. ve 13. století udělil právo várečné. Protože právo bylo uděleno celkem 260 měšťanům, nejednotnost výrobní technologie a rozličné přísady způsobovaly velké rozdíly v kvalitě piva. Historickým se stal rok 1838, kdy muselo být vylito před radnicí 36 hektolitrů nekvalitního piva. Tato neblahá událost ovlivnila právovárečné měšťanstvo natolik, že se rozhodli společně vybudovat nový moderní pivovar, aby navždy zajistili výrobu kvalitního plzeňského piva. Sládek Josef Groll dne 5. října 1842 uvařil první spodně kvašený světlý ležák, který se stal pravzorem všem ostatním světlým pivům. Pivovar si tento památný den připomíná každý rok slavností nazvanou Pilsner Fest. Výroba zcela nového ležáku s nezaměnitelnou chutí a kvalitou učinila brzy z Plzně světovou metropoli piva. Pivovar Plzeňský Prazdroj je nejoblíbenějším turistickým cílem zahraničních turistů. Ročně navštíví areál pivovaru a Pivovarské muzeum přes 180 tisíc turistů.

PIVOVARSKÉ MUZEUM

Plzeň

Pivovarské muzeum je jediné muzeum svého druhu na světě, které sídlí v původním právovárečném domě. Dům se dochoval ve své původní podobě, proto si zde mohou návštěvníci prohlédnout gotickou sladovnu se studnou, hvozd na sušení sladu, valečku, lednici, dvouúrovňové sklepy i prostory bývalého šenku. Stovky unikátních exponátů dokládají historii vaření piva od starověku po současnost. Vývoj kultury pití piva je představen expozicí dvou hospod – venkovské z 19. století a měšťanské z počátku 20. století. V těsném sousedství Pivovarského muzea se nachází jedna z nejstarších plzeňských pivnic, Parkán. Její název je odvozen od umístění v prostoru mezi středověkými hradbami města, tzv. parkánu.

www.prazdroj.cz

TECHMANIA SCIENCE CENTER – VĚDA HROU

Plzeňský science center Techmania je v České republice ojedinělým projektem, který každého přesvědčí, že věda není jen o bádání, ale také si s ní lze hrát. V Techmanii na své návštěvníky čekají desítky interaktivních exponátů, které usnadňují poznání světa kolem nás: zjistíte, jak funguje odstředivá síla, dozvíte se, o čem je Ohmův zákon, pochopíte základní principy optiky a ještě mnoho dalšího! Na vlastní kůži si můžete vyzkoušet, jaké je to být špionem či kriminalistou a seznámit se tak s balistikou, daktyloskopií nebo s kódováním dokumentů. Kromě exponátů vás pobaví vědecko-technické show s tekutým dusíkem či statickou elektřinou, ze které vám doslova vstanou vlasy na hlavě!

Oceníte i jedinečné technické památky, které neuvidíte nikde jinde na světě: třeba první lokomotivu s laminátovou karoserií (rok 1963), jediný dochovaný trolejbus typu 3Tr3 (rok 1947) nebo nejstarší dochovanou elektrickou lokomotivu vyrobenou společností ŠKODA (rok 1928). Kromě toho zde najdete celou řadu modelů tramvají či trolejbusů a skutečný parní stroj z roku 1909.

www.techmania.cz

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI

Židovská synagoga
Městská památková rezervace – Alšova sgrafita
Městská radnice
Plzeňské podzemí
Divadlo J. K. Tyla
Františkánský klášter
Kostel sv. Anny
Měšťanská Beseda
Muzeum
Památník obětem zla – Hruškova meditační zahrada
Sadový okruh
Bolevecká náves
Bolevecké rybníky

Přejeme Vám upřímně, aby se Vám v Plzni líbilo a aby kongres ČOS byl pro Vás příjemným zážitkem a inspirací pro Vaši další práci.

Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň

Snažíme se o ohleduplný přístup k životnímu prostředí. Ke zpracování kongresových materiálů používáme recyklované a k přírodě šetrné materiály.

ČESKÁ ORTODONTICKÁ SPOLEČNOST

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

3M Unitek
JPS Dentální výrobky

PARTNEŘI

Altis Group
ROD Praha

PARTNEŘI SEKCE PRO ZUBNÍ TECHNIKY

Dentamed
FORESTADENT

OSTATNÍ PARTNEŘI

SPIDER BAG

© design 2013 | Hanja.eu | webdesign Creative Studio