Ortodontická léčebná filozofie MBT, Diagnóza, cíle a výsledky

Dr. Hugo José Trevisi  

Kongresový kurz - čtvrtek 22.9.2011

Tato přednáška se bude zabývat několika aspekty, které se týkají vedení ortodontické léčby v průběhu nivelizace, zvyšování skusu, uzavírání mezer a závěrečných stádií léčby (finishing). Tématem diskuse bude rovněž okluze a dosažení funkční harmonie na konci léčby. Zvláštní důraz bude kladen na využití počítačové dentální VTO při stanovení diagnózy a plánování ortodontické léčby. Představeno bude několik případů extrakční a neextrakční léčby, jakož i několik aplikovaných systémů kotvení. Předmětem diskuse a hodnocení bude dentální expanze a vertikální a sagitální kontrola v případě chirurgické léčby.

Generální partneři
Partneři