Informace pro autory

Formulář pro abstrakt je k dispozici zde  .

Pokyny pro autory přednášek jsou ke stažení zde  .

Termín uzávěrky abstrakt je 31. 5. 2011.

Přihlášky abstrakt zasílejte vědeckému sekretariátu na adresu: abstrakt@kongrescos.cz  .

Kategorie

  • Hlavní vědecký program
  • Posterová sekce
  • Sekce pro ortodontické asistentky
  • Sekce pro zubní techniky

Vědecká komise si vyhrazuje právo zařadit příspěvky do jiné kategorie po konzultaci s autorem. Přednostně budou přijímány do hlavního vědeckého programu sdělení týkající se hlavních témat kongresu (Straightwire technika, rozštěpy).

V průběhu kongresu bude vědecká komise hodnotit nejlepší postgraduantskou přednášku (platí pro lékaře v postgraduální přípravě a maximálně 2 roky po jejím ukončení, abstrakt označte písmeny PG), nejlepší vědecký poster a nejlepší poster s přínosem pro praxi.

Autoři budou uvědoměni do 31.7.2011. Abstrakta budou publikována ve sborníku kongresu a v časopise Ortodoncie.

Délka přednášky v hlavním vědeckém programu je 15 minut, v ostatních sekcích 20 minut. Autoři budou informováni o podmínkách a technických detailech při potvrzení přihlášky. První autor přednášky neplatí kongresový poplatek.

Velikost posterových tabulí bude 100 cm na šířku a 200 cm na výšku. Pro zachování dobré čitelnosti posteru doporučujeme dle uvážení velikost 90 x 120 cm.

Postery budou vystaveny 22.9. - 24.9.2011 ve třetím patře.

Pokyny pro formátování abstrakt

1. Nadpis (maximálně 10 slov)
2. Autoři (jméno přednášejícího nebo hlavního autora posteru uveďte na první místo)
3. Pracoviště (celou adresu uveďte na příslušném místě přihlášky)
4. Cíl práce
Materiál (nebo soubor)
Metodika
Výsledky
Závěry
Tento bod platí pro hlavní vědecký program a posterovou sekci.

Abstrakta nesplňující požadavky na formální úpravu budou vrácena autorovi k přepracování v určeném termínu, po jehož uplynutí nemohou být otištěna. Není přípustné uvést, že výsledky budou předloženy až během přednášky nebo posteru. V takovém případě by vědecká komise nemohla zaujmout k příspěvku stanovisko.

Pokyny pro autory ústních sdělení

Všechny prezentace musí být ve formátu Microsoft Office PowerPoint 2003 nebo vyšší verzi. Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT před uložením ve formátu PPS. Přílohy ve formě videosouborů musí být ve formátu .wmv nebo .avi a uložené ve stejném adresáři jako prezentace.

Všechny přednášející žádáme, aby se dostavili se svojí prezentací s dostatečným časovým předstihem, aby bylo možné případné technické problémy s prezentací odstranit tak, aby to nenarušilo časový harmonogram programu kongresu.

Pokyny pro autory ústních sdělení

- Prosíme, přineste své prezentace na jednom z uvedených medií: CD-ROM (CD-R/RW) , DVD-ROM (DVD±R/RW), USB flash disk

- Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, filmové/video soubory, etc.).

- Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu konference, uložte si prezentace do odlišných složek a pojmenujte je tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.

- Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace.

- Přehrání videa z VHS kazety není možné.

- Během Vašeho vystoupení budete moci svojí prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce ukáže přítomný technik.

- Váš vlastní notebook bude možné použít pouze v krajním případě a po předchozí poradě s technikem.

- Po skončení sekce budou všechny prezentace smazány z našich počítačů a nebude umožněno jejich šíření bez souhlasu autora.

Generální partneři
Partneři