XII. kongres České ortodontické společnosti

Místo konání

Corinthia hotel  
Kongresová 1
Praha
Česká republika

Hlavní témata

Straightwire technika
Rozštěpy
Polytématika

Jednací jazyk

čeština, angličtina (simultánní tlumočení)

Prezident

MUDr. Hana Tycová
htycova@seznam.cz  

Vědecký sekretariát kongresu

MUDr. Josef Kučera
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 32, 12808 Praha 2
info@kongrescos.cz  

Organizační sekretariát

GUARANT International spol. s r.o.
Opletalova 22, 110 Praha 1
Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
COS2011@guarant.cz  

Webové stránky ČOS

www.orthodont-cz.cz  
Generální partneři
Partneři