XV. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI
III. ČESKO-SLOVENSKÝ ORTODONTICKÝ KONGRES

18. - 20.9.2014, NH Olomouc Congress Hotel, Olomouc, ČR

Ubytování

Společnost GUARANT International (dále uvedena jako sekretariát kongresu) byla ustanovena oficiálním zprostředkovatelem ubytování pro účastníky III. Česko-slovenského ortodontického kongresu a XV. kongresu České ortodontické společnosti (ČOS 2014) a bude zajišťovat všechny související záležitosti.

Pro účastníky konference je zajištěno ubytování různých kategorií za zvýhodněné ceny v ubytovacích zařízeních v blízkosti hotelu NH Olomouc Congress (NH Hotel).

Seznam hotelů

Hotel Kategorie Cena v Kč SGL Cena v Kč DBL Zóna *)
NH Olomouc Congress    **** 2450 2780 Místo konání
Arigone   *** 1990 2290 1600 m
Hotel Garni    ** 780 1270 170 m
Hotel Palác   *** 840 1580 1300 m
Ibis Olomouc Centre   *** 1650 1950 2500 m
Hotel Lafayette   *** 1440 1680 3000 m
Hotel Trinity   **** 1883 2366 1300 m
Pension U Jakuba   penzion 1280 1470 750 m
Hotel V ráji   **** 1495 1955 1100 m
*) Vzdálenost hotelu od místa konání akce

Ceny ubytování jsou za pokoj a noc a zahrnují 15% DPH, snídani a místní poplatky. Všechny výše uvedené ceny jsou za pokoj a noc včetně snídaně a 15% DPH. V případě, že by před začátkem kongresu nastala změna sazby DPH, sekretariát kongresu automaticky změní cenu Vašeho ubytování a následně Vás bude o této změně písemně informovat.

Cena ubytování není zahrnuta v registračním poplatku.

Skupinové rezervace

Pro skupinové rezervace kontaktujte, prosím, sekretariát kongresu na e-mailové adrese COS2014@guarant.cz  , telefonicky +420 284 001 444 nebo faxem +420 284 001 448.

Jak si rezervovat ubytování

K rezervaci ubytování využijte prosím on-line ubytovací formulář  .

On-line ubytovací formulář je přístupný pouze s heslem. Jednoduše vyplňte prosím formulář s osobními údaji a heslo Vám bude automaticky zasláno. Vaše heslo je totožné pro všechny on-line formuláře.

Požadavky na rezervace budou zpracovávány v pořadí, v jakém budou na sekretariát kongresu přicházet. Vzhledem k velké poptávce a skutečnosti, že množství pokojů je limitováno, rezervujte si prosím pokud možno své ubytování co nejdříve.

Všechny výše uvedené ceny jsou za pokoj a noc včetně snídaně a 15% DPH. V případě, že by před začátkem kongresu nastala změna sazby DPH, sekretariát kongresu automaticky změní cenu Vašeho ubytování a následně Vás bude o této změně písemně informovat.

Potvrzení ubytování

Aby byla Vaše rezervace garantována, je potřebné uhradit částku za celý pobyt. Následně po obdržení platby za ubytování Vám bude Vaše rezervace potvrzena e-mailem.

Ubytování v celkové výši musí být uhrazeno nejpozději do 06.08.2014, jinak nebude Vaše rezervace provedena.

Další náklady spojené s pobytem (televize, minibar, parkovné atd.) musí být zaplaceny účastníkem při odjezdu z hotelu na hotelové recepci. Hotel může po účastníkovi požadovat garanci těchto dalších nákladů formou autorizace na platební kartě při příjezdu na recepci nebo formou složení depozitu v hotovosti.

V případě sdílení pokoje s dalším účastníkem kongresu je možné uhradit pouze poměrovou částku. Faktura po kongresu může být na požádání vystavena každému zvlášť. Tento požadavek uveďte prosím do poznámky v registračním formuláři.

Zrušení ubytování, změny a vrácení úhrady za ubytování

Všechny změny týkající se rezervace ubytování, nebo její případné zrušení musí být zaslány písemně faxem na číslo (+420) 284 001 448 nebo e-mailem na adresu COS2014@guarant.cz  . Telefonické změny nebo storna nebudou akceptovány.

Za datum zrušení objednaných služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění na sekretariát kongresu.

Případné vrácení úhrad bude řešeno po skončení kongresu.

Prosíme účastníky kongresu, aby v případě jakýchkoliv změn nekontaktovali samotný hotel, ale obraceli se výhradně na sekretariát kongresu, který veškeré změny vyřizuje.

Storno podmínky

V případě zrušení nebo zkrácení hotelové rezervace budou platit následující stornopodmínky:

Datum zrušení rezervace Storno poplatek
Do 6.8.2014 Bez storno poplatku, kromě manipulačního poplatku 200 Kč
7.8. - 17.8.2014 30 procent z ceny zrušeného ubytování
18.8. - 23.8.2014 50 procent z ceny zrušeného ubytování
24.9. - 30.8.2014 80 procent z ceny zrušeného ubytování
od 31.8.2014 100 procent z ceny zrušeného ubytování
nedojezd 100 procent z celkové ceny ubytování

Změny rezervací vyřizuje sekretariát kongresu do 15. září 2014 nebo až na registrační přepážce v místě konání.

V případě nedojezdu bude Vaše rezervace držena do 12:00 hod následujícího dne, poté bude Vaše rezervace zrušena. Informujte proto, prosím, sekretariát kongresu o případné změně Vašeho příjezdu v dostatečném časovém předstihu.

Poznámka: za vrácení nákladů spojených s ubytováním si vyhrazujeme právo účtovat poplatek ve výši 200 Kč.

Platební podmínky

Ubytování musí být uhrazeno v Kč a to bankovním převodem nebo platební kartou.

Platba bankovním převodem je možná pouze do 27. srpna 2014. Po tomto termínu bude možné platit pouze platební kartou (prostřednictvím on-line platebního systému   nebo zasláním autorizačního formuláře  ).

Bankovní převod

Banka: Československá obchodní banka
Adresa banky: Na Příkopě 18, 110 00 Praha 1, Česká republika
Název účtu: GUARANT International spol. s r.o.
Číslo účtu - ve standardním tvaru: 79353/0300
Číslo účtu - ve tvaru IBAN: CZ53 0300 0000 0000 0007 9353
SWIFT: CEKOCZPP
Variabilní symbol: 201409 (ID číslo z Potvrzení účasti)
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno

Neumožňuje-li Vaše banka uvést písmenné údaje do variabilního symbolu, napište prosím pouze číslo 201409 a Vaše jméno do Zprávy pro příjemce - jinak nelze platbu identifikovat.

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem. .

Platební karta

Účastníci mají možnost platit platebními kartami Visa, MasterCard/Eurocard, Diners Club a American Express..

Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém   který akceptuje karty Visa, MasterCard/Eurocard a Diners Club nebo můžete zaslat vyplněný a podepsaný autorizační formulář  . V tomto případě lze použít též platební karty společností American Express.

Platba přes Online Platební Systém je možná až po obdržení Potvrzení účasti.

V případě, že budete zasílat autorizační formulář   zašlete jej prosím vyplněný a podepsaný z bezpečnostních důvodů faxem nikoli e-mailem na faxové číslo +420 284 001 448.

Všechny platby budou účtovány v místní měně, v českých korunách.

Generální partner
Hlavní partner
Sponzoři
Partner společenského večera