Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dovolte mi, abych Vás srdečně pozvala na XXII. kongres České ortodontické společnosti, který se bude konat po 30 letech opět v Moravskoslezském kraji, v Ostravě, zvané kdysi “ocelovým srdcem republiky“. Setkáme se ve dnech 6.-9. října 2022 v Clarion Congress Hotel Ostrava.

V minulých dvou letech nám pandemie Covid -19 znemožnila konání kongresu ČOS, ale pevně věřím, že v tomto roce uspořádáme kongres v obvyklé prezenční formě.

V rodném městě MUDr. Bedřicha Neumanna, eminentní osobnosti české ortodoncie, přivítáme významné světové i domácí odborníky, kteří svou účastí obohatí program kongresu zajímavými přednáškami.

Hlavními tématy kongresu jsou Angle III třída, fóliové aparáty a interdisciplinární spolupráce.

Během předkongresového kurzu nám prof. Hugo de Clerck představí nejnovější poznatky jeho dlouholetého výzkumu ve využití skeletálního kotvení u pacientů v období růstu.

Dalším významným přednášejícím je prof. René Foltán. Přední odborník ústní čelistní a obličejové chirurgie poukáže na aktuální trendy v ortognátní chirurgii. Ortodoncie se neustále vyvíjí a v současné době se do popředí dostává léčba foliovými neboli neviditelnými aparáty. Dr. Manuel Román Jimenéz, bude hovořit o svých zkušenostech při použití foliových aparátů a zajisté nám poskytne mnoho cenných praktických rad.

Třetí den kongresu bude věnován interdisciplinární spolupráci a bude určen nejenom pro ortodontisty ale i pro zubní lékaře a pro lékaře z jiných oborů. Téma interdisciplinární spolupráce nám přiblíží Dr. Ewa Czochrowska, MUDr. Ivo Marek, Dr. Paweł Plakwicz, MUDr. Roman Kufa, MUDr. Jiří Krug, MUDr. Jan Streblov, MUDr. Michal Novosad a další.

Kromě odborného programu pro lékaře připravujeme také samostatnou sekci pro ortodontické asistentky, dentální hygienistky a zubní techniky zaměřující se na digitální ortodoncii 21. století.

Nezapomněli jsme ani na společenský program, který bude uspořádán v atraktivních lokalitách Ostravy, mimo jiné Garage Club a Dolní oblast Vítkovice.

Moc se těším na osobní setkání s Vámi.

Hlavní přednášející
Hugo De Clerk
Belgie
Hugo De Clerk
Dr. Hugo De Clerck DDS, Ph.D., (1958) je absolventem postgraduálního studia Rijksuniversiteit Gent's orthodontic program v Gentu, doktorát získal v roce 1986 a nyní provozuje soukromou praxi v Bruselu. V roce 1988 obdržel cenu European Research Essay Award. V letech 1989 až 2006 byl profesorem a předsedou katedry ortodoncie na Université Catholique de Louvain (Belgie). V současnosti je mimořádným profesorem na University of North Carolina v Chapel Hill. V roce 2019 obdržel cenu Jacoba A. Salzmanna Americké ortodontické asociace. Je bývalým prezidentem Belgické ortodontické společnosti a členem Royal College of Surgeons of England. Od roku 2016 je univerzitním poradcem pro klinické případy v Centrinho Hospital for Rehabilitation of Craniofacial Anomalies v Sao Paulo University (Brazílie). Svůj výzkum zaměřil hlavně na skeletální kotvení, biomechaniku a čelistní ortopedii. Tato témata hojně přednáší po celém světě.
Manuel Román Jiménez
Španělsko
Manuel Román Jimenéz
Dr. Manuel Román Jimenéz vystudoval stomatologii na European University v Madridu a ortodoncii a dentofaciální ortopedii na University of Southern Mississippi, Institution of Spain. Jako ortodontista pracuje ve své soukromé klinice v Malaze. Vyučuje na více než desítce univerzit v pregraduálních i postgraduálních programech. Je předsedou španělské Society of Aligners (SEDA), ředitelem Master Orthodontics na univerzitě Alcalá v Madridu (Španělsko), členem Spanish Board in Orthodontics a hlavním spíkrem pro Spark Aligners (ORMCO). Během své 17leté praxe ošetřil neviditelnými rovnátky více než 4000 pacientů a se získanými zkušenostmi se rád dělí i na svých kurzech.
Paweł Plakwicz
Polsko
Paweł Plakwicz
Dr hab. n. med. Paweł Plakwicz je specialistou v oboru stomatochirurgie. V letech 1995-2003 působil na Klinice stomatochirurgie Lékařské univerzity ve Varšavě. V roce 2000 absolvoval postgraduální studium na univerzitě v Oslu. V roce 2009 obhájil doktorskou disertační práci na téma autotransplantace zubů s nedokončeným vývojem kořene. Od roku 1996 provozuje praxi ve Varšavě se specializací na interdisciplinární péči. Od roku 2009 je odborným asistentem na Klinice parodontálních a slizničních chorob Lékařské univerzity ve Varšavě. V roce 2015 mu byl udělen titul habilitovaný doktor a o rok později byl členem Royal College of Surgeons of England. V roce 2019 začal pracovat na University of South Carolina v Chapel Hill, kde se podílí na vzniku prvního centra v USA pro léčbu autotransplantací zubů u dětí. Podílel se na plánování léčby a provedl přes 500 autotransplantací zubů s nedokončeným vývojem kořene. Je autorem několika desítek publikací a četných přednášek a kurzů vedených na univerzitách v Evropě a Spojených státech.
Jiří Krug
Česko
Jiří Krug
Dr. Dr. Jiří Krug, Ph.D. (*1966) absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor stomatologie a všeobecné lékařství. V letech 1992-2003 působil jako ústní a čelistní chirurg. Od roku 2003 pracuje jako chirurg v privátním Centru zubní implantologie. ITI fellow a od roku 2012 je hlavním organizátorem ITI Studijního klubu Praha. Fellow ITI, certifikovaný člen CZADE.
Ivo Marek
Česko
Ivo Marek
MUDr. Ivo Marek, PhD, vystudoval stomatologii na LF UP v Olomouci v r. 1990 a v r. 1999 absolvoval tříletý vzdělávací program pro ortodoncii. V r. 2007 získal titul PhD. Působí jako odborný asistent na ortodontické klinice LF UP v Olomouci, vyučuje na ortodontické klinice LF v Brně a na LF UK v Praze. Provozuje svou soukromou zubní kliniku v Břeclavi a Praze, kde se zaměřuje na mezioborovou stomatologickou péči. Je viceprezidentem ČOS, členem EOS, AOS, WFO a European Aligner Society. V roce 2007 byl jmenován čestným členem Implantologického klubu ČR. Je členem akreditační komise Ministerstva zdravotnictví a zástupcem České ortodontické společnosti v EFOSA a od roku 2016 také velvyslancem AAO a členem Rady Evropské ortodontické společnosti. Publikoval více než 55 článků a přednesl přes 240 přednášek v České republice i v zahraničí.
Jan Streblov
Česko
Jan Streblov
MUDr. Jan Streblov, po promoci pracoval v Pražském centru dentální implantologie a v roce 2010 založil spolu s Dr. Tomečkem Dentální kliniku 3DK. Věnuje se zejména parodontologii, implantologii a komplexním rekonstrukcím. Jako dlouholetý člen České akademie dentální estetiky a její bývalý prezident se podílí na rozvoji mezioborové spolupráce s ortodontisty a dalšími specialisty. Stojí za vznikem Curriculum ČADE, což je dvouletý vzdělávací program zaměřený na plánování komplexní terapie a interdisciplinární spolupráci. Přeložil několik odborných knih, je autorem publikací a mnoha přednášek a kurzů na téma parodontologie, implantologie, plastická chirurgie parodontu, autotransplantace zubů a dalších. Přednášel na konferencích v Česku, na Slovensku, v Německu, Velké Británii a Švýcarsku.
René Foltán
Česko
René Foltán
Prof. MUDr. René Foltán, PhD.  absolvoval v r. 1993 obor Stomatologie a v r. 1998 Všeobecné lékařství na LF UK v Hradci Králové. Od roku 1994 pracuje na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. V r. 2001 jmenován docentem a před 5 lety profesorem pro obor stomatologie. Od září 2013 je přednostou Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie a od září 2014 i přednostou Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Jeho hlavní sub-specializací je kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapie skeletálních anomálií. Spoluzakladatel první funkční Ortognátní poradny v ČR. Věnuje se výzkumu a četné publikační i přednáškové činnosti v Čechách i zahraničí. Spolu s MUDr. Jiřím Petrem vede kurz Kombinovaná ortodonticko- chirurgická terapie skeletálních anomálií.
Domingo Martín
Španělsko
Domingo Martín
Dr. Domingo Martín je španělský ortodontista, se soukromou praxí v San Sebastian. Titul B.A. získal na University of Southern California. Dále pak tituly M.D. a D.D S. na University of Bilbao. Titul Master of Science pak získal v oboru ortodoncie na Univerzitě ve Valencii. V letech 1991-1993 získal Diploma for Functional Occlusion FACE a v letech 2004-2006 Diploma Foundation for Bioesthetic Dentistry. Je aktivním členem Angle Society of Europe, kterou v letech 2014 – 2016 vedl jako její prezident. V roce 1991 mu Spanish Society of Orthodontics udělila cenu Juana Carola za nejlepší ortodontickou prezentaci. Od roku 2000 je prezidentem Španělské ortodontické společnosti a také je od roku 2008 diplomat Evropské ortodontické společnosti (EBO). Jako profesor hostuje na ortodontických odděleních International University of Catalunya-Barcelona a University Complutense of Madrid
Terry Sellke
USA
Terry Sellke
Dr. Terry A. Sellke se narodil v Chicagu v Illinois, kde také vystudoval stomatologii na University of Illinois. V roce 1971 získal doktorát ze stomatochirurgie. O dva roky později ukončil bakalářské studium a v roce 1974 získal magisterský titul v oboru ortodoncie. V roce 1980 se Dr. Sellke stal diplomatem American Board of Orthodontics. Vyučuje ortodoncii na University of Illinois College of Dentistry, kde získal tituly profesora, hlavního klinického lékaře, ředitele kliniky. Dr. Sellke přednáší doma i v zahraničí klinickou ortodoncii, a také další téma - aplikace obchodních principů do praxe ortodoncie. Je exprezidentem Illinois Orthodontic Alumni Association, Lake County Board of Health a Nadace pro ortodontický výzkum. Dr. Sellke byl zvolen do American College of Dentists a řadu let je recenzentem časopisu American Journal of Orthodontics. Publikoval desítky článků o ortodoncii v odborných časopisech po celém světě. Jeho text o bioprogresivní ortodontické filozofii byl přeložen do čtyř jazyků.
Alessandro Mario Greco
Itálie
Alessandro Mario Greco
Italský ortodontista s vlastní praxí v Římě. Vystudoval stomatologii na University of Roma „Tor Vergata“ v roce 1999, postgraduální studium v oboru ortodoncie na University of Ferrara v roce 2007, v letech 2000 až 2015 působil na San Giovanni Calibita Fatebenefratelli Hospital Isola Tiberina v Římě. Titul PhD získal na University of Roma „Tor Vergata v roce 2016, od roku 2013 působí jako hostující profesor na University of Ferrara a od roku 2017 na University of L'Aquila . Je členem Italian Board of Orthodontics (IBO), European Board of Orthodontists (EBO), aktivním členem Italské ortodontické společnosti (SIDO), Italian Academy of Orthodontics (AIdOr.), Evropské ortodontické společnosti (EOS), World Federation of Orthodontists (WFO) a členem European Aligner Society (EAS). V letech 2013-15 byl prezidentem Italian Society of Bidimensional Technique (S.I.Te..Bi), v roce 2013 prezidentem A.S.I.O. Od roku 2013 je také mezinárodní Clinical Speaker Invisalign. Publikuje v národních i mezinárodních časopisech, přednáší na domácích a mezinárodních kurzech a kongresech.
Program
Hlavní témata kongresu
Léčba Angle III. Třídy Fóliové aparáty Skeletální kotvení Interdisciplinární spolupráceLÉKAŘI
ASISTENTKY
TECHNICI
Středa
5. října 2022
Čtvrtek
6. října 2022
Pátek
7. října 2022
Sobota
8. října 2022
Neděle
9. října 2022
Středa
5. října 2022
Čtvrtek
6. října 2022
Pátek
7. října 2022
Sobota
8. října 2022
Středa
5. října 2022
Čtvrtek
6. října 2022
Pátek
7. října 2022
Partneři akce

Generální partner


Hlavní partneřiPartneři prezidentského večera


Podpora kongresu


Pod záštitou

Kongres je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.
Kongres je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Vystavovatelé
Kontakty

Prezident

MUDr. Agata Mohammad

e-mail: president@kongrescos.cz

Vědecký sekretář

MDDr. Peter Dírer

e-mail: abstract@kongrescos.cz

Organizační výbor kongresu

MUDr. Barbora Velká, MBA
MUDr. Beata Střídová
MDDr. Raphael Mohammad

Organizační sekretariát

GUARANT lnternational spol. s r.o.

Jitka Puldová
Českomoravská 19, 190 00 Praha 9,
Česká republika
Tel.: +420 284 001 444
e-mail: cos2022@guarant.cz